Neste stasjon er Horten

Det nye dobbeltsporet som bygges mellom Nykirke og Barkåker gir ikke bare mulighet for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen. Det gjør det også mulig å vekke til live stasjonsnavnet som ikke har vært i bruk for persontrafikk siden 1967.

Publisert: 17. september 2020 klokken 14:36

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:29

Det har vært knyttet spenning til hva den nye moderne stasjonen på Viulsrød skal hete. Skulle Skoppum stasjon videreføres, eller ville Horten få plass i navnet? Fra Horten kommune har det vært et ønske om å knytte kommunenavnet til stasjonen. Nå er det altså klart at Bane NOR lytter til kommunen. Navnet blir Horten stasjon.

Kun aktuelt med ett navn

I diskusjonen i forkant av navnevalget har «Skoppum», «Horten» og «Horten stasjon Skoppum» blitt foreslått. Av sikkerhetsmessige årsaker har det imidlertid ikke vært aktuelt for Bane NOR å ha flere navn på samme stasjon.

Jan Ove Fjællingsdal, leder stab Stasjoner i Bane NOR Eiendom, er fornøyd med navnevalget.

– Vi gleder oss stort til å ønske de togreisende velkommen til nye «Horten stasjon». Med et nytt navn blir det lettere å skille den nye stasjonsplasseringen fra dagens plassering, og det er helt naturlig at den eneste stasjonen i Horten kommune heter Horten stasjon, sier Fjællingsdal.

Prosjektsjef for Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, Anders Dahl Johansen, er tilfreds med at navnevalget endelig er tatt.

– Selv om det fortsatt er en stund til stasjonen står klar, er det viktig å få dette avklart. Stasjonsnavnet går igjen i mange sammenhenger i et slikt prosjekt og endringer som kommer sent i prosjekter kan føre til økte kostnader. Det slipper vi nå, og får mer jernbane for pengene. Vi er også fornøyd med at Horten kommune har fått et stasjonsnavn som de er fornøyd med, sier Johansen.  

Nytt gammelt stasjonsnavn

I 1881 åpnet Horten stasjon på Hortenlinjen – en sidelinje til Vestfoldbanen som gikk fra Skoppum til Horten. Men det er mer enn 50 år siden det var persontrafikk på strekningen, og godstrafikken stoppet for nesten 20 år siden – i 2002.

Men når det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker tas i bruk, vil det igjen være mulig å ta toget til og fra Horten stasjon. Og denne gangen kommer man til en ny og moderne stasjon med mulighet for fire tog i timen hver vei – og ikke til endestasjon på en sidelinje.


Publisert: 17. september 2020 klokken 14:36

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:29