Nå legges trafikken om på E18

Mandag 30. november legges trafikken om ved Kopstadkrysset. Det er nordgående løp som tas i bruk først. Den midlertidige veien går rett øst for dagens E18 og vil også ha fire felt.

Publisert: 27. november 2020 klokken 14:17

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:28

For å legge til rette for høyere hastighet og flere avganger, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Strekningen består blant annet en betongtunnel under E18 ved Nykirke.

For å få til dette må motorveien legges om når tunnelen bygges.

Ferdig omlagt før helgetrafikken

Mandag kveld starter arbeidet med å legge om nordgående løp på den midlertidige omkjøringsveien, rett nord for Kopstadkrysset. E18 stenges i nordgående retning kl. 21.00 mandag kveld. Det blir da omkjøring via Bispeveien. Omlagt E18 åpnes 06.00 på tirsdag. 

Sørgående trafikk flyttes over til midlertidig E18 med samme prosedyre torsdag kveld.

Omkjøringsveien vil altså ha fire felt som dagens E18. Det er derfor ikke ventet at omleggingen vil gi økt belastning på lokalveinettet når omleggingen er gjennomført.

Det blir imidlertid nedsatt fart på strekningen. Hastighetsgrensen er 70 km/t på omkjøringsveien. 

Ny tunnel under motorveien

Betongtunnelen som skal gå under E18 blir 900 meter lang, og bygges i ulike etapper. Når delen som skal gå under selve veibanen er ferdig, vil trafikken settes tilbake slik den var før omleggingen.

 

Utbyggingsprosjektet har fått tillatelse til å ha omkjøring i inntil halvannet år.

Det nye dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker, med ny Horten stasjon ved Skoppum, skal etter planen tas i bruk i 2025. Da vil det bli mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.


Publisert: 27. november 2020 klokken 14:17

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:28