Hareide tok første spadetak i Vestfold

Fredag 31. januar markerte Bane NOR oppstarten av anleggsarbeidene på InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Samferdselsminister, Knut Arild Hareide (Krf), tok første spadetak og var full av lovord om prosjektet.

Publisert: 31. januar 2020 klokken 16:47

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:32

– Dette er mitt første reelle oppdrag som samferdselsminister, og det er ikke fordi det kun er Nykirke, sa Hareide spøkefullt.

Statsråden var veldig fornøyd med at det første oppdraget var et jernbaneprosjekt som nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. At regjeringen tidligere på dagen hadde mottatt rapporten Klimakur 2030 bidro også til at Hareide var glad for å ha dette som sitt første oppdrag.

– Den største utfordringen kloden står overfor nå, er den klimatrusselen vi ser. Vi er nødt til å ta grep. Og jernbane er jo ett av beste grepene vi kan ta, ikke minst jernbane i nærheten av de store byene, sa Hareide.

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum.

– Et positivt trekk med dette prosjektet er at det er et godt eksempel på hvordan Bane NOR jobber med å finne kostnadsreduserende løsninger, uten at det går utover sikkerhet og kvalitet. Kostnadene er redusert med nesten en milliard, og totalkostnaden blir da på 6,6 milliarder når vi nå setter spaden i jorda, sa statsråden.

Det var konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund, som innledningsvis ønsket velkommen til statsråden og de andre innbudte gjestene fra både kommune, fylkeskommune, direktorat, entreprenørene, presse og ansatte.

– Vi har tidligere bygget Barkåker-Tønsberg, og vi har bygget Holm-Nykirke som sto ferdig i 2016. Det er faktisk først nå, med dette prosjektet, at vi får full effekt av det, fortalte Frimannslund.

Også ordføreren i Horten og varaordfører i Tønsberg var til stede på åpningen.

– For Horten kommune er dette en veldig, veldig viktig dag. Om fire år kommer vi mye nærmere Oslo, vi får en enklere vei dit. Det betyr mye for utviklingen av kommunen, sa ordfører i Horten, Are Karlsen. 

Det nye dobbeltsporet skal bygges av de italienske entreprenørene Salini Impregilo og Impresa Pizzarotti gjennom samarbeidsselskapet Sa.Pi. NOR

Pablo Sonnendrucker i Salini Impregilo, kalte prosjektet en fantastisk mulighet.

– Det er veldig positivt det vi har sett i dag, og det vi har sett den siste måneden. Det viktigste for oss er sikkerhet og kvalitet, og vi er sikre på at vi skal levere til tiden, Sonnendrucker.

Det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker skal etter planen stå ferdig i 2024. Da blir det mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.


Publisert: 31. januar 2020 klokken 16:47

Oppdatert: 10. desember 2021 klokken 13:32