Offentlig høring

På vegne av Horten, Tønsberg og Re kommuner kunngjøres i medhold av plan- og bygningsloven §12-10 at detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder er lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.

Publisert: 19. februar 2018 klokken 08:00

Oppdatert: 10. august 2018 klokken 14:00

Forslaget til detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder, samt konsekvensutredning av deponiområdene,
er tilgjengelige her:

- Horten rådhus og Horten bibliotek
- Tønsberg rådhus og Tønsberg og Færder bibliotek
- Kommunehuset Revetal

Alle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 8. april 2018 til enten:

Høringsuttalelser merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planId for den angjeldende kommunen

  • PlanId 0701 00401 i Horten kommune
  • PlanId 0704 20160146 i Tønsberg kommune
  • PlanId 0716 20160037 i Re kommune

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:

Åpent informasjonsmøte i høringsperioden

Torsdag 8. mars kl. 18.00
Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30

Åpne kontordager

Onsdag 14. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Horten rådhus

Torsdag 22. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Tønsberg rådhus

Spørsmål til planen kan rettes til:

Horten kommune v/Berit Vasstrand, tlf. 33 08 51 12, Berit.Vasstrand@horten.kommune.no eller
Vera Irene Gjersøe, tlf. 33 08 50 00, Vera.Gjersoe@horten.kommune.no

Tønsberg og Re kommune v/Ståle Sørensen, tlf. 33 34 86 20, stale.sorensen@tonsberg.kommune.no 

Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen v/ Torbjørn Landmark, mob: 915 52 684,  torbjorn.landmark@banenor.no


Publisert: 19. februar 2018 klokken 08:00

Oppdatert: 10. august 2018 klokken 14:00