Offentlig høring

På vegne av Horten, Tønsberg og Re kommuner kunngjøres i medhold av plan- og bygningsloven §12-10 at detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder er lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.


Klikk her hvis du vil se en noe større versjon av kartet i PDF. 

Forslaget til detaljregulering av jernbaneanlegg og deponiområder, samt konsekvensutredning av deponiområdene,
er tilgjengelige her:

- Horten rådhus og Horten bibliotek
- Tønsberg rådhus og Tønsberg og Færder bibliotek
- Kommunehuset Revetal
-  www.banenor.no/nykirke-barkaker/regulering

Alle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 8. april 2018 til enten:

postmottak@horten.kommune.no
- Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
- Horten kommunes kartportal

Høringsuttalelser merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planId for den angjeldende kommunen
- PlanId 0701 00401 i Horten kommune
- PlanId 0704 20160146 i Tønsberg kommune
- PlanId 0716 20160037 i Re kommune

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:

Åpent informasjonsmøte i høringsperioden
Torsdag 8. mars kl. 18.00
Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30

Åpne kontordager
Onsdag 14. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Horten rådhus

Torsdag 22. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Tønsberg rådhus

Spørsmål til planen kan rettes til:
Horten kommune v/Berit Vasstrand, tlf. 33 08 51 12, Berit.Vasstrand@horten.kommune.no eller
Vera Irene Gjersøe, tlf. 33 08 50 00, Vera.Gjersoe@horten.kommune.no

Tønsberg og Re kommune v/Ståle Sørensen, tlf. 33 34 86 20, stale.sorensen@tonsberg.kommune.no 

Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen v/ Torbjørn Landmark, mob: 915 52 684,  torbjorn.landmark@banenor.no