Ny Horten stasjon

Den nye stasjonen bygges ved Viulsrød litt sør for Skoppum. Stasjonen vil ligge rett ved riksvei 19, og innfartsparkeringen kan bygges ut til å romme om lag 600 biler. Det blir selvfølgelig egne elbil- og HC-plasser.

Publisert: 19. januar 2018 klokken 09:44

Oppdatert: 9. desember 2019 klokken 14:26

Trygg tilgang for alle

Kollektivtrafikk, personbiler og myke trafikanter holdes adskilt, av hensyn til trafikksikkerheten og trafikkavviklingen.

Jernbanestasjonen kobles opp mot eksisterende gang- og sykkelveinett, både mot øst og vest. Gang- og sykkelvei krysser riksvei 19 trygt og planfritt. Med både sykkelhotell og sykkelparkering under tak, er det lagt til rette for at folk kan komme seg til stasjonen uten å bruke bil. 

Det er også tilrettelagt for overgang mellom transportformer, med «kiss & ride» og plasser for både buss og taxi tett opp til hovedinngangen.

Universell utforming

Det blir trapper, ramper og heis til hver plattform. Toaletter, billettautomater, informasjonstavler og lignende plasseres i undergangen, og det er plass til venterom og kiosk mot vest.

Skjermet mot vær og vind

Det blir tak over både ramper, trapper, heiser og plattformer.  Det er lagt inn to oppvarmede venterom (i glass) på plattform for nordgående tog, og ett på plattform for sørgående tog. I tillegg er det satt av areal for et område med klimabeskyttelse på plattform for sørgående tog.


Publisert: 19. januar 2018 klokken 09:44

Oppdatert: 9. desember 2019 klokken 14:26