Stanser togtrafikken i Drammen 15.-17. juni

Fra lørdag morgen 15. juni er det stans i togtrafikken gjennom Drammen. Togene skal gå som normalt igjen mandag morgen. Denne helgen blir det buss for tog mellom Asker og Sande/Mjøndalen.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 11. juni 2024 klokken 11:52

Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Vi stanser trafikken når vi skal gjøre arbeider som ikke kan utføres når det går tog. Denne helgen skal vi gjøre en del forberedende arbeider ved Drammen stasjon i forkant av den fire uker lange togstansen fra 29. juli. I tillegg blir det en del arbeid ved togparkeringen på Sundland.

Hva skal vi gjøre?

Det foregår allerede døgnkontinuerlig arbeid i utbyggingsprosjektet i Drammen. Mye av arbeidet som skal skje mens togene står denne helgen, er av samme art som pågår nå.

På den nybygde delen av Drammen stasjon, med de tre sporene som skal tas i bruk etter sommeren, skal vi blant annet heise på plass en del åk og master. I løpet av helgen skal vi også heise inn rekkverk til bybru. Det blir ellers trekking av kabler, arbeid med sporveksler og forberedelser til den lange perioden med stans i togtrafikken 29. juni-29. juli.

Det er ikke planlagt spesielt støyende nattarbeid ved Drammen stasjon denne helgen.

På Sundland blir det også nattarbeid denne helgen, men det er ikke ventet at dette arbeidet vil overstige grenseverdiene for støy på natt.

Hvorfor stanser vi trafikken?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken og naboer.

Konsekvenser for reisende

Når vi stanser togtrafikken, betyr det buss for tog. Beregn derfor god tid når du skal reise på den stengte strekningen. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15. Fra 29. juni er telefonen ikke bemannet på fredager. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 11. juni 2024 klokken 11:52