Stans i togtrafikken i Drammen 9.–13. mai

Fra tidlig morgen Kr. Himmelfartsdag til natt til mandag 13. mai, stanser vi togtrafikken for å gjøre arbeider som ikke kan utføres mens det går tog.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Vestfoldbanen
  • Nabovarsel

Publisert: 6. mai 2024 klokken 11:42

Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Det blir alternativ transport mellom Asker og Sande/Kongsberg. Togene stanser fra kl. 05.35 torsdag og avsluttes kl. 02.00 natt til mandag 13. mai. 

Neste gang vi stanser togtrafikken på grunn av utbyggingsarbeidet blir 15.06-17.06. I sommer blir det også fire ukers stans i togtrafikken gjennom Drammen fra 29. juni til 29. juli.

Hva skal vi gjøre?

Det foregår allerede døgnkontinuerlig arbeid i utbyggingsprosjektet i Drammen. Mye av arbeidet som skal skje mens togene står denne helgen, er av samme art som pågår nå. I tillegg skal vi blant annet gjøre følgende:

Fra Grønland til Sundhaugen er det underbygningsarbeider, oppretting av fundamenter for kontaktledningsanlegg, riving av fundamenter og masseutskifting. Her kan det bli utgraving, utfylling og komprimering av masser, også på natt.

Ved Drammen stasjon blir det heising av master og åk både øst og vest for stasjonen. Mastefundamenter skal stabiliseres, og vi skal justere kontaktledninger. Det blir også forskjelig arbeid med kabler og ledninger, skinner og sporvekselvarme.

På Sundland skal det blant annet utføres boring, skinnekapping og asfaltskjæring. Her blir det også noe støyende arbeid på natt, og naboer som er berørt av dette har allerede fått tilbud om alternativ overnatting.

Mellom Kobbervik og Galleberg, hvor vi jobber med kontaktledningsanlegget, blir det også aktivitet mens togene står. Det blir blant annet utkjøring av materiell og etablering av fundamenter for skilt.

Hvorfor stanser vi trafikken?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Et omfattende prosjekt som dette, lar seg dessverre ikke gjennomføre uten konsekvenser for togtrafikken og naboer.

Hvorfor må vi jobbe om natten?

Å stanse togtrafikken medfører store ulemper for de reisende. Når vi først stanser trafikken, er det derfor viktig å utnytte mulighetene det gir på en best mulig måte.

Konsekvenser for reisende

Når vi stanser togtrafikken betyr det buss for tog. Beregn derfor god tid når du skal reise på den stengte strekningen. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 6. mai 2024 klokken 11:42