«Hva skjer med grøntområdet på Smithestrøm?»

Etter mange år med anleggsarbeid, er det naturlig at mange nå ser framover og lurer på hvordan anleggsområdet skal se ut når alt blir ferdig.

  • Vestfold
  • Buskerud
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 13. juni 2024 klokken 09:17

dronefoto av anleggsområde

Området skal etter hvert bli grønt og fint. Dronefoto: Bane NOR

Hvem eier hva?

Det er Bane NOR Eiendom som eier og skal utvikle området nedenfor Smithestrøm gård, inkludert arealene over taket på den nye jernbanetunnelen og det som blir et forlatt jernbanespor når togene tar i bruk Drammenstunnelen.  

Legger grunnlaget

Bane NOR har, i samarbeid med Bane NOR Eiendom, gjort forberedende arbeid i området.

– Vi gjør grunnarbeidene for området med masser og delvis plen/gress-eng, en sti og noen vann-bed for å ta hånd om overvann, forteller byggeleder Tor Espeland.

– Der det nåværende sporet til Vestfoldbanen går, fjerner vi det jernbanetekniske materiellet. Grunnarbeidene skal være ferdige høsten 2025, entreprenøren trenger dette som riggområde så lenge som mulig opplyser Espeland.

Reguleringsplan

Grunnarbeidene er en del av reguleringsplanen til Bane NOR Drammen-Kobbervikdalen.

Det videre arbeidet er en del av et større byggeprosjekt hos Bane NOR Eiendom, og reguleringsplanen finner du hos Drammen kommune. Arealplan-ID er 3301-202000006.

Kartskisse over reguleringsplanområdet

Planområdet ligger mellom Nybyen og jernbanen, og mellom Sundvollen og Strømsø. Illustrasjon: Bane NOR Eiendom

Planområdet omfatter området til den nedlagte godsterminalen og bussdepotet som ligger på hver side av Kreftings gate. I tillegg tar det med parken som tilhører Smithestrøm gård og det nedlagte jernbanesporet som går sørover.

Bane NOR Eiendom håper å få godkjent reguleringsplanen i år.

Smithestrøm park

Parken skal bli del av bydelen Godsløkka, som skal bygges der det nå er midlertidig togparkering. Utviklingen av parken skal foregå over mange år, parallelt med byggingen av boligfeltet.

Bane NOR Eiendom, informasjon om Godsløkka

Det tilrettelegges for gående og syklende gjennom planområdet, som knytter Nybyen mot andre byområder og et omkringliggende nettverk av gang- og sykkelforbindelser.

Etter hvert blir Smithestrøm park en offentlig park som driftes av Drammen kommune.

Oppsummering

Prosjektet i Bane NOR, som bygger nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, gjør grunnarbeidene og en enkel, parkmessig opparbeiding av det som blir en fremtidig bydelspark. Det er Bane NOR Eiendom som har den videre utviklingen av området.


Skrevet av

  • Anne Mette Storvik

Publisert: 13. juni 2024 klokken 09:17