Sara vil på banen

Da Sara Wagner (18) tok kontakt for å få utplassering hos Bane NOR i Drammen, stilte både Bane NOR og Baneservice opp.

  • Fylker
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 3. juni 2024 klokken 10:53

Jente i vernetøy

Sara Wagner har utplassering hos Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Sara bor i Drammen, men går nå andre året anleggsteknikk på Kongsberg videregående, avdeling Saggrenda.
– Jeg syntes det virket spennende å jobbe med jernbanen, og tok kontakt. Jeg har vært her tre dager i uka i hele mai, forteller Wagner, som vil bli banemontør.

Helhetsbilde
I Bane NOR har det vært prosjektleder Jens Petter Svensrud og byggeleder Stian Ovenstad som har hatt ansvaret for å følge opp eleven.
– Sara kom til oss i en veldig hektisk periode med mange ting som måtte tas tak i der og da. Når jeg har hatt ansvaret har hun måttet være med på en del møter, men hun har også fulgt med andre ut. Jeg håper hun har fått et helhetsbilde og bidrag til å bestemme hvilken retning hun vil gå, sier Ovenstad.

Tre personer i vernetøy

Fra venstre: Jon Ansgar Bakken i Baneservice, elev Sara Wagner og byggeleder Stian Ovenstad. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR Foto: Anne Mette Storvik

Positivt med jenter
– Vi ser en klar positiv effekt av å få inn jenter på arbeidsplassen. Det gjør noe med hele miljøet. Vi oppfordrer jenter til å søke lærlingeplass, og prøver å få til en 50/50 kjønnsfordeling, opplyser Jon Ansgar Bakken i Baneservice. Han er anleggsleder og har lærlingeansvaret for sporavdelingen i Baneservice. Bakken har også hatt med Wagner ut på anlegget.

Ungdommelig ressurs
– Disse nyutdannede ungdommene er en enorm arbeidsressurs, ikke minst fordi de er så langt framme på teknologi, framhever Bakken.
Ovenstad er enig.
– De er ofte smidigere og raskere i fin-bruk av maskiner og utstyr. Mange byggeleder har startet karrieren som banemontører, forteller Ovenstad.

Meningsfylt
– Jernbanen er kul, den binder folk sammen og er noe alle har bruk for. I fjor var jeg med familien på Interrail i Europa. Det er veldig behagelig å reise med tog og man får sett mye, sier Wagner entusiastisk.

Ukjent yrke
– Banemontør er et yrke som mange ikke vet om. Det meste av arbeidet skjer med maskiner, og man kan jobbe med både nybygging og vedlikehold. Jeg begynner som lærling hos Veidekke til høsten, forteller Wagner.
Da skal hun jobbe turnus: 7 dager på og 7 av, og bo på brakke eller hotell.
– Det er behagelig og bedre enn å måtte pendle hver dag, synes Wagner.
Vi ønsker henne lykke til videre på reisen!


Skrevet av:

  • Anne Mette Storvik

Publisert: 3. juni 2024 klokken 10:53