Mindre støy for naboene

Bane NOR har tatt i bruk lette fyllmaterialer på Drammen stasjon. Dette er gode nyheter for naboene fordi det støyer mye mindre når dette fylles på, enn tradisjonell pukk gjør.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 23. april 2024 klokken 11:01

Dronefoto av anleggsområde

Dette er ikke oppfylling av pukk, selv om det kan se slik ut, men skumglass som fylles i plattformene. Foto: Bane NOR

Prosjektet er i en intensiv fase. Nå bygger vi opp nye plattformer på elvesiden av stasjonen. De tre ytterste sporene skal stå klare til å åpne i august, før vi går løs på de innerste sporene. I noen tilfeller betyr dette jobbing dag og natt, og det er store mengder masser som skal på plass.

Under grunnvannstand
Noen steder bygges det under grunnvannstand, blant annet den nye personundergangen på stasjonen.
–Vi er avhengige av tette byggegroper i deler av arbeidet. Fra opprinnelig terreng inne i sporområdet er det bare ca. 1,5 meter ned til grunnvannet, og vi må forholde oss til strenge utslippskrav, sier Tor Espeland, byggeleder Bane NOR.

Mann i vernetøy.

Tor Espeland, byggeleder i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Mye masser må byttes ut
– Fundamentering og bygging av støttemur innenfor kaien har vært utfordrende. Grunnforholdene er kompliserte, med stein, sand, silt og leire lagvis. Vi må ned til leiren for å få det vanntett, forklarer Espeland. Dette betyr at det er store mengder masser som må bort - og erstattes med nye.
Det er viktig at det brukes masser som drenerer og ikke er for tunge.
– Skumglass veier cirka 90 % mindre enn pukk, forteller Espeland.

Resirkulert
Norsk-produserte Glasopor består av 20 prosent resirkulert glass og 80 prosent luft. Dette gjør det lett og miljøvennlig, frostisolerende og drenerende. At det veier lite, gjør at oppfyllingen tar kortere tid og reduserer risikoen for setninger.

Flere fordeler
Langs støttemurer og under de nye plattformene brukes skumglass til å fylle opp.
– Dette er et stabilt og lett materiale som dessuten er lett å håndtere. Vi har gode erfaringer med det fra tidligere prosjekter, sier Espeland. I denne fasen legges cirka 6.000 m3 skumglass.


Skrevet av:

  • Anne Mette Storvik

Publisert: 23. april 2024 klokken 11:01