Kontaktledningsanlegg spenningssettes i Drammen

Bane NOR varsler med dette at kontaktledningsanlegget på Drammen stasjon spenningssettes 21. juli 2024.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Vestfold
  • Buskerud
  • Prosjektnyheter

Publisert: 19. juni 2024 klokken 14:20

Bilde av strekningen som blir spenningssatt 21. juli 2024

Det er dette området ved Drammen stasjon fra Ryddinggangen til Grønland som blir spenningssatt 21. juli 2024. (Utvid bildet ved å klikke i øvre høyre hjørne.)

Dagens spor 1-3 blir revet i juli. Nytt anlegg fra Ryddinggangen til Børsemakergata, inklusiv nye spor 1 til 3, vil bli satt i drift og spenningssatt 21.07.24. kl. 21.00.

Samtidig blir kontaktledningsanlegget på nye spor for togparkering på Sundland spenningssatt.

Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg i og ved sporene.

Bilde av togparkeringen på Sundland

Det er dette området som blir spenningssatt 21. juli Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

illustrasjon som viser området som blir spenningssatt på Sundland

Illustrasjon av området som blir spenningssatt 21. juli.

Nytt kontaktledningsanlegg fra Kobbervik

Fra torsdag 25. juli klokka 08.00 spenningssettes også nytt kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem på strekningen Kobbervik-Holmestrandsporten på begge spor på Vestfoldbanen.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er normalt betjent hverdager klokka 9-15. Fra 29. juni er telefonen ikke bemannet på fredager. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste dag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 907 46 219


Publisert: 19. juni 2024 klokken 14:20