Undertegnet ny kontrakt med Baneservice i Drammen

Bane NOR og Baneservice AS har undertegnet kontrakt om togparkeringen på Sundland. – Vi ser frem til videre samarbeid med Baneservice, sier prosjektdirektør Lars André Tangerås i Bane NOR.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 16. januar 2023 klokken 13:29

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 13:29

Bilde av to personer som tar hverandre i hånden.

Prosjektdirektør i Bane NOR, Lars André Tangerås og administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne. Foto: Bane NOR

Kontrakten som nå er signert omfatter nytt togparkeringsanlegg på Sundland, oppgraderinger på Sundland skifteområde og deler av verkstedområdet på Sundland. Kontraktssummen er på ca. 485 millioner norske kroner.

– Baneservice var best i konkurransen på både pris og kvalitet/gjennomføring, forteller prosjektdirektør Lars André Tangerås.

Han signerte kontrakten i Drammen med Baneservices administrerende direktør Kjersti Kanne torsdag 5. januar.

Kjenner området godt

Baneservice er allerede på plass i Drammen gjennom andre kontrakter og har god kunnskap om området. 

– Vi er svært fornøyd med at vi ble valgt av Bane NOR til å være med på neste etappe av moderniseringen av Vestfoldbanen, og ta del i arbeidet som skal øke kapasiteten og gi mer effektiv togtrafikk på strekning, sier administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice.

SUN01 er et stort og komplekst prosjekt, som passer Baneservice bra, mener hun.

– Vårt tverrfaglige og erfarne team gleder seg til å komme skikkelig i gang, og de vil sørge for at prosjektet blir gjennomført sikkert, med kvalitet og i godt samspill med byggherre og de andre involverte partene i samme område, sier Kanne.

Risikoreduserende tiltak

Utbyggingsprosjektet venter fortsatt på vedtak om reguleringsplan fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Signeringen av kontrakten er et risikoreduserende tiltak, slik at det blir mulig å komme i gang med både planlegging og bestilling av varer for arbeidene som skal gjøres i sommer.

Arbeidene skal være ferdig innen 31.12.2024.

Miljøsertifisering

Bane NOR har vedtatt å bruke det internasjonale miljøsertifiseringssystemet BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) i alle utbyggingsprosjekter. Hensikten med dette er å gjøre Bane NORs prosjekter mer miljøvennlige og bærekraftige. Kontrakten er inngått med en opsjon på BREEAM-sertifisering.

Styrker knutepunkt, punktlighet og togtilbud

Bane NOR bygger 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes. Den delen av bybrua som går over sporområdene er revet og skal bygges ny. I tillegg skal altså Bane NOR bygge togparkeringen på Sundland.


Publisert: 16. januar 2023 klokken 13:29

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 13:29