Starten på ny bybru

Bane NOR bygger den delen av den nye bybrua som er på Strømsø-siden og går over jernbanesporene på Drammen stasjon. Vi har lenge jobbet med grunnarbeid og forberedelser, men nå blir arbeidet mer synlig.

  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 5. september 2023 klokken 11:47

Dronefoto med avmerkede områder

Stålsøylen til den nye bybrua (merket nr 3) var i begynnelsen pakket inn av hensyn til sveisingen og overflatebehandlingen. Dronefoto: Aleksander Kesjonja / Bane NOR

Hva er hva?

Område merket med 1:
Landkaret som nå rives. Her bygges etter hvert nytt landkar og akse 2. Akse 3 kommer midt i sporet som er igjen. I dette området må vi pele.
Område merket med 2:
Akse 4 og 5, fundamenter og reisverk montert mellom.
Område merket med 3:
Akse 6, fundament og søyle, vi skal støpe bruplate over akse 6-4 i november.

Stålsøyler

-På Strømsø reises nå en rekke stålsøyler som skal bære den nye bybrua over togsporene og ut til elva, forteller Eirik Korsnes, som er Bane Nors prosjektleder for stasjonen og den nye bybrua. I begynnelsen av arbeidet var den første bæresøylen dekket av et slags telt av hensyn til sveisingen og overflatebehandlingen. 

Illustrasjon av understellet til Bybrua

Bæringen til den nye Bybrua blir en fryd for øyet. Illustrasjon: Norconsult.

Lettere adkomst til stasjonen

I forlengelsen av «bøylene» på sidene, blir det trapper ned til hver side. Det blir også trapper fra flere av de andre søylene, slik at man kan gå direkte fra brua til plattformene.

Illustrasjon av den nye Bybrua

Illustrasjon av den nye Bybrua. Illustrasjon: SAAHA / Drammen kommune

-Vi skal montere stålsøyler på seks fundamenter utover. Mellom søylene monteres reisverk som selve bruplata skal støpes på. Oppå der igjen legges asfalt og belegningsstein.
- Vi bygger nå underlaget for bruplata som skal gå over de tre ytterste sporene. Bruplata begynner vi på i november, sier Korsnes.

 Siste rest

Det siste som bygges er bruplatene som går over spor en, to og tre, der togene går nå, og videre bort til landkaret. Denne delen av brua bygges fra neste sommer, når togtrafikken er flyttet over til de nye sporene fire fem og seks. Da er det klart for ombygging av den andre halvdelen av stasjonsområdet som er planlagt ferdig i løpet av vinteren 2024-2025  

Illustrasjon av Bybrua i Drammen

Det blir mange måter å komme seg fra A til B med den nye Bybrua. Illustrasjon: SAAHA / Drammen kommune


Publisert: 5. september 2023 klokken 11:47