Sommerarbeidene i Drammen gikk som planlagt

– Rundt tusen mennesker totalt har vært i aktivitet, og vi har fått gjort alt vi hadde planlagt, uten fraværsskader, forteller en fornøyd Hanne Anette Stormo, som er prosjektsjef i Drammen.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Vestfold og Telemark
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 8. august 2023 klokken 09:59

Kvinne i vernetøy på anleggsplass

-Vi er stolte over å være ferdige med alt vi skulle gjøre til avtalt tid, sier Hanne Anette Stormo, prosjektsjef for Drammen-Kobbervikdalen. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

I sommer har det først og fremst vært høy aktivitet ved Sundhaugen, Drammen stasjon og Ryddinggangen. Men det har også vært arbeider på Vestfoldbanen, på strekningen Kobbervikdalen-Holm, sør for Drammen.

I det seks uker lange bruddet på Vestfoldbanen og Drammen har det vært arbeidet intenst med slike ting som ikke kan gjøres når det går tog. Alt gjøres for at det skal bli sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Oslo fra 2025. Mandag 7. august åpnet Drammen stasjon og Vestfoldbanen igjen for trafikk.

Komplisert

– Det har vært god planlegging gjennom et helt år. Alle har vist utholdenhet og hatt godt humør gjennom alle seks ukene. Alle er avhengig av alle i en slik komplisert operasjon og alle har fått tilgang når de skulle. Når vi har støtt på problemer, er det løst med samarbeid mellom oss, entreprenør og rådgiver, forteller Hanne Anette Stormo.

Bilde av folk i vernetøy som jobber i sporet

– Vi har hatt hetebølge, styrtregn, vanlig regn, sol/sommer og høsttemperaturer i løpet av bruddet, forteller byggeleder Jens Petter Svensrud. Her legges sporkryss 5 inn ved Ryddingangen. Foto: Jens Petter Svensrud / Bane NOR

Stasjonsområdet

På stasjonsområdet har vi rammet spunt for den nye personundergangen. I dette området er det en sprengsteinfylling som ble fylt ut i elva på sekstitallet. Den gjorde rammingen av spunt vanskeligere – og mer støyende, særlig i områdene lengst ut mot elva.

Dronefoto av området ved Drammen stasjon

Dronefoto fra 31. juli. Bane NOR

I sommer har vi også støpt ferdig fundamentet i akse 4 for den nye bybrua og satt opp en skjerm som gjør at vi kan arbeide videre med drift på sporene.

Ryddinggangen undergang

Vi har bygd en undergang til elvepromenaden for Drammen kommune. Øst for stasjonen, ved Ryddinggangen, ble en betongkulvert trillet inn søndag 2. juli. Etter det har vi jobbet med å få spor, kontaktledninger, signalkabler og sporvekselvarme i orden.

Dronefoto av området ved Ryddigangen

dronefoto fra 31. juli. Bane NOR

Sundland

Vi har utbedret eksisterende anlegg og bygget togparkering. Her har det vært døgnkontinuerlig aktivitet i sommer. Alt gikk som planlagt, og strekningen åpnet for trafikk 23. juli.

Sundhaugen

Ved Sundhaugen har vi lagt om sporene fra Vestfoldbanen og Sørlandsbanen over betongtunnelen som er bygget i bakken her slik at vi nå kan ferdigstille rampen fra tunnelen inn mot Drammen stasjon.

Kongsberg

På Kongsberg har vi oppgradert signalanlegget og gjort ferdig tømmerterminalen. Til høsten åpner vi seks nye hensettingsplasser. 


Publisert: 8. august 2023 klokken 09:59