Seks spor ble til tre på Drammen stasjon i påsken

Etter arbeidet i påsken i Drammen, er halvparten av sporene på stasjonen nå fjernet. Nå er det tre spor i drift her helt frem til høsten 2025.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Viken
  • Prosjektnyheter

Publisert: 9. april 2023 klokken 11:41

Anleggsmaskin river plattformtak på Drammen stasjon. Jernbanespor i forgrunn.

Her rives taket på plattformen mellom spor 4 og 5. Nå er både plattform og spor borte. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

Når vi stanser togene for å kunne jobbe trygt i sporområdet, kaller vi det brudd. Fra natt til lørdag 1. april var det stopp i togtrafikken, slik at det skulle bli mulig å gjøre de viktige arbeidene på Drammen stasjon. Da trafikken kom i gang igjen 2. påskedag var det bare tre spor igjen å kjøre tog på.

Løfter stasjonsområdet

Der vi nå har revet sporene nærmest elva, og den ytterste plattformen, skal vi bygge tre nye spor. Vi hever området 40 centimeter for å flomsikre området. De nye sporene skal etter planen være klare til bruk sommeren 2024.

Når de nye sporene er ferdige, gjentar vi operasjonen. Sommeren 2024 stenger vi av og fjerner de tre sporene som ligger nærmest stasjonsbygningen og tar i bruk de nye nærmest elva.

Rammet peler ned til fjell

I tillegg til å fjerne plattform, jernbanespor, sporveksler, master og åk, har vi i påsken hamret lange stålrør ned i bakken i sporområdet. Disse pelene er for en av fundamentene til den nye bybrua vi bygger sammen med Drammen kommune.

Det er langt ned til fjell, og for å forsikre oss om at den nye brua skal stå støtt i fremtiden har vi måttet ramme pelene opptil 90 meter ned i bakken for å treffe grunnfjellet.

Jernbaneskinner i front. Anleggsarbeidere løfter på plass og skjøter peler. Byen i bakgrunnen.

Når en del av stålrøret er rammet ned i bakken, må neste del skjøtes på. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

Sundland

På Sundland, hvor vi skal bygge den nye permanente togparkeringen, har det også vært stor aktivitet i påsken med fornyelse av eksisterende anlegg. Her har blant annet den imponerende Kirow-krana vært i sving for å løfte på plass skinner.

Mange jernbanespor sett fra luften. En stor gul kran løfter en sporveksel på plass. Anleggsarbeidere

Kirowkrana i sving på Sundland. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Endring i togtrafikken etter påsken

Når tre spor er stengt etter påsken medfører dette endringer i togtrafikken gjennom Drammen stasjon.  Det er fortsatt et godt togtilbud fra Drammen stasjon, men noen tog må snu i Asker, og de togene som kjører gjennom Drammen stasjon kan få noe lenger kjøretid.

Fra og med mandag 10. april vil blant annet de fleste avgangene på linje RE10, som i dag kjører mellom Drammen og Lillehammer, bare kjøre til og fra Asker. Enkelte avganger i rushtiden vil fortsette å kjøre helt til/fra Drammen.

Flytoget vil også snu i Asker, med unntak av de fem første avgangene og de fem siste ankomstene som vil gå helt til/fra Drammen.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, kan du også se Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15.


Publisert: 9. april 2023 klokken 11:41