Nærinfo til naboer

Informasjon til deg som bor tett på arbeidene som pågår i området rundt anleggsområdet i Nedre Strøm i tilknytning til UDK02 – Kulvert og løsmassetunnel.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Viken

Publisert: 5. juni 2023 klokken 08:39

Anleggsområdet som viser at kulverten er nesten ferdig støpt.

30. mai var det bare noen få meter igjen til hel tunnel. Foto: Veidekke

Mye støpearbeid siden nyttår

Siden forrige skriv har arbeidene gått bra, og vi er på god vei til å fullføre dette delprosjektet som planlagt i løpet av høsten.

Vi har hovedsakelig arbeidet med betongstøping for både kulverten og hvelvet på løsmassetunnelen siden årsskiftet. For løsmassetunnelen, ble hvelvet ferdigstilt til påske. Deretter har vi jobbet med etableringen av gangbaner, kabelkanaler og føringsveier inni tunnelen, et arbeid vi forventer å fullføre de kommende ukene.

Inne i løsmassetunnelen.

Hvelvet i løsmassetunnelen var ferdig støpt i april. Foto: José María Menchén Ongil, Bane NOR

Hel tunnel 6. juni

Arbeidene på kulverten har også hatt god fremdrift den siste perioden. Siden nyttår har vi støpt omtrent 190 meter av kulverten i retning Konnerudgata og begynnelsen av løsmassetunnelen.

Resultatet er at vi tirsdag 6. juni, støper siste del av kulverten. Med det har vi koblet sammen kulverten og løsmassetunnelen – det er en skikkelig merkedag for prosjektet vårt.

Arbeidere forbereder den siste støpen av i kulverten.

Kun få meter gjenstår før løsmassetunnelen og kulverten går i ett. Foto: José María Menchén Ongil, Bane NOR

Arbeidet med gangbaner, kabelkanaler og føringsveier vil også fortsette i kulverten. Disse aktivitetene har pågått en stund, og utføres etter selve kulvertstøpingen. Vi planlegger å avslutte disse arbeidene i løpet av august.

Tilbakefylling rundt kulvert

Siden påske har vi også begynt å tilbakefylle rundt kulverten. Dette arbeidet utføres i hovedsak i to trinn. Først fyller vi rundt kulverten og opp til cirka en halv meter over kulverten. Deretter fyller vi opp til endelig nivå. Vi forventer å fullføre det første trinnet av tilbakefyllingen innen sommeren.

Kulverten, stort sett tildekket, sett utenfra.

Mye av kulverten er allerede dekket av masser. Foto: José María Menchén Ongil, Bane NOR

Etter sommeren vil vi starte med tilbakefylling opp til endelig nivå. Derfor vil tilbakefyllingen fra Smithestrømsveien til Konnerudgata først bli tydelig synlig etter sommeren.

Terrenget tilbakeføres

Etter sommeren vil vi også jobbe med tilbakeføring av terrenget over kulverten. Her skal vi reetablere den gamle trasèen til Smithestrømsveien, fjerne den midlertidige gangveien fra Kamelen opp til Proffen («Ormen») og reetablere hager og gårdsplasser i området fra Smithestrømsveien og opp til Proffen.

Den midlertidige brua over byggegropa blir fjernet i overgang august/september og på Øya skal vi fylle tilbake, reetablere gangvei, så plen og plante flere trær.  

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 5. juni 2023 klokken 08:39