Status for kulvert og løsmassetunnel

Arbeidene med kulvert og løsmassetunnel ligger an til å bli ferdig i løpet av høsten 2023 som planlagt. Her er informasjon om hva vi har gjort de siste månedene og hva som gjenstår.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 25. januar 2023 klokken 10:06

Oppdatert: 26. januar 2023 klokken 15:08

Dronefoto av byggegrop som viser omkringliggende boligområde.

Dette har vi gjort siden sist

Etter at vi sendte forrige oppdatering til dere som bor i nabolaget i fjor sommer, har vi i hovedsak jobbet med:

  • Utgraving av byggegrop
  • Utgraving av løsmassetunnel
  • Betongarbeid i kulvert
  • Øvre Strøm

Byggegrop

Denne er nå ferdig gravd ut. Tidligere hadde vi en nedkjøringsrampe som gikk fra Smithestrømveien og ned til påhugget på løsmassetunnelen. Dette området ble gravd ut i løpet av høsten. Det var den siste og dypeste delen av byggegropa som da ble ferdigstilt.

Løsmassetunnel

Graving av løsmassetunnelen ble ferdigstilt tidlig på høsten i fjor. Etter at løsmassetunnelen var ferdig gravd ut, har vi arbeidet med å legge vanntett membran og støpe hvelvet på tunnelen. Dette arbeidet fortsetter gjennom vinteren og skal etter planen avsluttes til våren.

Armeringsarbeid inne i løsmassetunnelen.

Armeringsarbeid i løsmassetunnelen Foto: José María Menchén Ongil, Bane NOR

Kulvert

For kulvertens del, fortsetter også betongarbeidene. Rett før jul ble siste del av bunnplatene («gulvet» i betongtunnelen) støpt ferdig. Samtidig har vi fortsatt med å støpe hvelvet i kulverten i retning mot løsmassetunnelen. I dag gjenstår det å støpe 16 deler av hvelvet (ca. 170 m) før den treffer på løsmassetunnelen ved Konnerudgata. Dette arbeidet pågår for fult og vil etter planen avsluttes i løpet av juni i år.

Kulvert med synlig spuntvegg. Mange arbeidere kledd i vernetøy er i arbeid. To står i en lift og arbeider i høyden.

Her forberedes støping av de siste delene av kulverten frem til løsmassetunnelen. Foto: Terje Strømme, Bane NOR

Øvre Strøm

Arbeidene i Øvre Strøm, det vil si området hvor vi tidligere drev med jetpeling for løsmassetunnelen, er i all hovedsak ferdig reetablert. Det gjenstår nå kun mindre snekkerarbeid. Det blir avsluttet utover vinteren og tidlig på våren. Det vil også være noe aktivitet i området i hagene når våren kommer. Da skal vi sørge for at gress og planter gror opp igjen.

Vinterkledd boligområde med mange eneboliger fotografert med drone.

Når våren kommer skal det atter bli grønne hager her. Foto: Bane NOR

Hovedsakelig betongarbeider fremover

I hovedsak er det altså betongarbeider som pågår på anlegget akkurat nå. Rundt påsketider skal vi også fortsette å tilbakefylle masser over kulverten. Dette arbeidet ble som planlagt avsluttet i november, siden det er er mer hensiktsmessig å gjøre dette arbeidet utenfor vintersesongen.

Når vi starter opp igjen ved påsketider, vil arbeidene fortsette i retning mot Konnerudgata. Da vil vi også begynne arbeidet med å gjenåpne Smithestrømveien. Når det er gjort, blir mulig å gå fra Kamelen til Sundland som før utbyggingen startet. Vi skal også fjerne rigginstallasjoner som telt, renseanlegg og brakker i tillegg til generell opprydding etter arbeidene tilknyttet entreprisen "UDK02 – kulvert og løsmassetunnel". Dette arbeidet skal etter planen pågå ut året. 

Når byggegropen er lukket

Etter at UDK02 er ferdigstilt i området, vil det fremdeles være aktivitet på anleggsområdet. Men det vil være av betydelig mindre omfang enn hva som har skjedd her de siste årene. Arbeidene de neste par årene vil stort sett konsentrere seg rundt det nordligste området, ved koblingshusene, og naturligvis under bakken nede i selve kulverten og løsmassetunnelen. Her vil arbeidene med de jernbanetekniske installasjonene pågå.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500.


Publisert: 25. januar 2023 klokken 10:06

Oppdatert: 26. januar 2023 klokken 15:08