Kongsberg togparkering åpnet

7. desember åpnet den nye togparkeringen som er en viktig brikke i målene om mer gods på bane og at flere kan ta mer tog.

 • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
 • Prosjektnyheter
 • Togparkering Kongsberg

Publisert: 7. desember 2023 klokken 20:09

Gruppebilde av de involverte

Fra venstre: Henning Bråtebæk, konserndirektør Drift og vedlikehold i Bane NOR, Bettina Sandvin, utbyggingsdirektør i Bane NOR, Cecilie K. Kroglund, statssekretær i Samferdselsdepartementet, Marit Rønning, assisterende jernbanedirektør, Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR og Lars Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Utvidelsen av togparkeringen på Kongsberg kom i stand på grunn av et behov for økt kapasitet. 

Totalt blir det nå 11 plasser på Kongsberg. Sammen med den frigjorte kapasiteten i Drammen, vil dette dekke fremtidens behov bedre. Det er i tillegg gjennomført en omfattende ombygging av signalanlegget på Kongsberg.

Disse tiltakene bidrar til en enklere og bedre trafikkavvikling, og reduserer også risikoen for forsinkelser i persontrafikken.

Bra for miljøet

Frem til nå har det daglig blitt kjørt mellom tre og fem tomme tog mellom Kongsberg og Drammen - på grunn av manglende parkeringsplasser på Kongsberg. Denne energikrevende transporten blir det nå slutt på, og det er bra for miljøet.

Mann som taler

– Mer gods på bane er bra når vi skal gjennom det grønne skiftet, sa Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

 – I tillegg til arbeidene her i Kongsberg har vi automatisert fem planoverganger på Numedalsbanen. Vi har også bygd om Flesberg tømmerterminal slik at det går raskere å laste tømmer. Dette sikrer miljøvennlig og effektiv tømmertransport fra Flesberg, forteller Bettina Sandvin, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Ferdig etter mange tusen timer

Arbeidene med detaljplan for dette prosjektet startet i juni 2020, og nå er det hele altså ferdig bygget og klart til å bli tatt i bruk.

Byggeperioden startet i juli 2022 og var hektisk, og det er lagt ned mange tusen arbeidstimer. I flere perioder måtte togtrafikken stanses for å gjøre byggingen mulig.

– Det er et omfattende og imponerende arbeid som er utført med minimal påvirkning på trafikken. Det er viktig at prosjektet var ferdig til ny ruteplan trår i kraft og vi i Jernbanedirektoratet synes det er flott at Numedalsbanen har fått nytt liv, sier Marit Rønning, assisterende jernbanedirektør.

Roser godt samarbeid

Varaordførerne i Kongsberg og Flesberg, Just Salvesen og Sondre Paulsen, og representantene fra Veidekke og Vy fremhevet det gode samarbeidet i talene sine.

– Det var effektive prosesser fram til byggestart. Rådgiver, entreprenør og kommuner har vært løsningsorienterte. Og vi har ikke hatt noen fraværsskader eller ulykker i dette prosjektet. Sånt kommer ikke av seg selv. Dyktige personer internt, dyktige rådgivere og alle andre parter som har medvirket, har æren for det, roser Sandvin.

En bi-effekt av prosjektet er at planovergangen i Withs gate er blitt forbedret, slik at gående og syklende å kan ferdes trygt.

– Til alle som har vært berørt av prosjektet vil vi si takk for tålmodighet og forståelse. Vi vet at vi til tider kan være en krevende nabo, sier Sandvin.

Flyfoto av området med ny togparkering

Dronebilde: Veidekke

Fakta

 • Byggherre: Bane NOR
 • Rådgiver: Norconsult
 • Entreprenør: Veidekke Bane
 • Byggestart: Juli 2022
 • Ferdig: November 2023
 • Tas i bruk: 10. desember 2023
 • Styringsramme: 380 millioner kr
 • Prosjektet er med det ferdig innenfor tid og etter dagens prognoser ligger prosjektet an til å ferdigstilles minst 60 millioner kroner under styringsrammen.

Publisert: 7. desember 2023 klokken 20:09