"Kiss and ride" i Jernbanegata stenges 12. juni

I forbindelse med omlegging av en nettstasjon fra Glitre, må vi sperre av området mellom Drammen stasjon og midlertidig gangbru fra mandag 12. juni. Den ene trappen ned fra gangbrua blir også stengt.

Publisert: 9. juni 2023 klokken 08:19

Illustrasjon som viser sperringene som er beskrevet.

De røde strekene viser hvor det blir gjerder som hindrer tilgang til området fra Drammen stasjon, Strømsø torg og Jernbanegata. Den stiplede grønne linjen viser hvor vi skal grave. Illustrasjon

Avsperringen medfører at det vil bli satt opp anleggsgjerder, som hindrer tilgang til området fra Drammen stasjon, Strømsø torg og Jernbanegata. På bildet over er det illustrert med røde streker hvor gjerdene blir plassert. 

På grunn av sperringene vil passasjerer som skal til og fra plattformen ikke kunne gå rett mellom plattform og gangbru, men vil måtte gå via Strømsø torg (gjennom stasjonen).

Sykkelparkeringen på denne siden av stasjonsområdet vil også bli utilgjengelig fra Strømsø torg/Jernbanegata.

Gravearbeider i Jernbanegata

I Jernbanegata sør og vest for Ticon-bygget blir det i tillegg gravearbeider og kabellegging i inntil et par ukers tid fra 12. juni. 

De grønne strekene på illustrasjonen over viser hvor vi skal grave. Her vil fortau og kjørebane bli noe innsnevret. Dette vil bli noen mindre omlegginger av gangtrafikken mens dette arbeidet pågår.

Landkaret skal rives

Flyttingen av nettstasjonen skjer i forbindelse med byggingen av ny bybru og rivingen av landkaret.

Vi beklager ulempene dette medfører.


Publisert: 9. juni 2023 klokken 08:19