«Er de ikke ferdige med tunnelen, da?»

Joda, Drammenstunnelen er ferdig, det som nå graves ved Nybyen er en «nedkjøringsrampe», en overgang hvor det nye dobbeltsporet forlater dagsonen og går ned i tunnelen.

 • Vestfoldbanen
 • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 15. desember 2023 klokken 09:49

Mann i vernetøy på anleggsplass

Det som ser ut som takbjelker er midlertidige avstivere for byggegropa. Thomas Gienke er byggeleder for Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Det skal ikke legges tak på denne strekningen, som er 210 meter lang og går ned til 12 meters dyp. Her skal togene som trafikkerer den nye Vestfoldbanen kjøre ned til den nye tunnelen, for så å komme ut i dagen i Kobbervikdalen.

Pip åpent!

I desember kunne vi endelig fjerne spunten i enden av Drammenstunnelen som markerte skillet mellom to entrepriser. Etter sommerbruddet 2024 kan vi komme til med arbeidstog. 

Bilde av tunnelåpning

Arbeidet forenkles av at det nå er åpent inn til Drammenstunnelen. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR.

Mye peling

Ca en meter under bakken ligger det leire, men 8000 kalksement-peler har bundet massene sammen og gjort det mulig å grave ut en tørr og fin byggegrop. Når veggene er ferdig støpt og det er fylt masser inntil, kan avstiverne fjernes.

Bilde av bunnen av byggegropa

-Bare bunnplatene vil inneholde rundt 4500 kubikkmeter betong og rundt 720 tonn armeringsjern, forteller byggelederen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Gjenbruk

-All spunten, avstiverne (de midlertidige «takbjelkene») og putene til disse er gjenbrukt fra andre entrepriser, så vi har en ganske ok klimaavtrykk, forteller Gienke.

Flyttet Sørelandsbanen

-Arbeidet kunne ikke starte for alvor før vi kunne flytte Sørlandsbanen unna vei, over Drammenstunnelen, og det skjedde sommeren 2023. I sommerbruddet fikk vi gjort ferdig all spuntinga og all kalksement-pelinga, forteller Gienke.
Han er en av de mange som jobbet i juli for at togtrafikken kunne starte igjen 7. august.

Parallell-jobbing

Bane NOR og NCC samarbeidet om å effektivisere arbeidet, og dette medførte at utgraving av masser og bygging av konstruksjoner har pågått parallelt.

Arbeidet videre

Sommeren 2024 tar vi i bruk den nye delen av Drammen stasjon og river den gamle. Men Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skal fortsatt gå over taket på Drammenstunnelen – helt til 2025.
–Det gjenstår massevis av arbeid i tunnelen: Tilførsel av masser, legging av spor og ikke minst jernbaneteknisk arbeid, forteller Gienke. Alle brikkene er like viktige i dette utbyggings-puslespillet som har som mål at flere skal kunne ta mer tog i 2025.

Bilde av anleggsplass

Lengst bort sees en spuntvegg som nå er fjernet. Den var skillelinjen mellom Drammenstunnelen og dagsonen, to forskjellige entrepriser. Her skal det bygges en fin portal. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR.

Fakta

 • Del av entreprisen UDK03 som inneholder arbeider på Drammen stasjon og ny bybru.
 • Prosjektleder for UDK 03 er Eirik Korsnes.
 • Byggeleder for byggegropa er Thomas Gienke.
 • Entreprenør er NCC.
 • Strekningen er 210 meter lang og går fram til munningen av tunnelportalen.
 • Byggegropa er 12 meter dyp ved tunnelportalen.
 • Rundt 24 000 kubikkmeter løsmasser er gravd ut og kjørt til deponi.
 • Ca 8000 kalksement-peler, opp til 23 meter lange.
 • 70 midlertidige avstivere av stål ligger på tvers. 
 • Bunnplatene vil inneholde rundt 4500 kubikkmeter betong og rundt 720 tonn armeringsjern.
 • Hele konstruksjonen med vegger og portal vil inneholde ca. 6300 kubikkmeter betong og rundt 1000 tonn armeringsjern.

Skrevet av:

 • Anne Mette Storvik

Publisert: 15. desember 2023 klokken 09:49