Vellykket påskeuke

Mens mange av oss kunne unne oss noen rolige dager, var det andre som måtte holde hjulene i gang gjennom hele påsken. Slik var det også i det viktige utbyggingsprosjektet i Drammen hvor Bane NOR bygger ut og moderniserer jernbanen for at flere skal kunne ta mer tog.

  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Prosjektnyheter

Publisert: 19. april 2022 klokken 15:26

Oppdatert: 22. april 2022 klokken 09:17

Flere gulkledde personer står langs jernbanesporet og ser på et bruelement som blir løtet på plass.

Bru løftes på plass over sporområdet. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

Fra tidlig morgen 9. april og helt til 2. påskedag var det stans i togtrafikken i Drammen. Da kunne Bane NOR få gjort svært viktige arbeider som kun lot seg gjøre mens det ikke var tog i sporen. Ikke minst kom den midlertidige gang- og sykkelbrua på plass over sporområdet.

Det var flere som stoppet opp på sin vei over bybrua mandag 11. april, for å få med seg denne spektakulære arbeidsoperasjonen da det første bruelementet ble heist på plass. Tirsdag 12. april sto hele strekket over sporområdet på plass. Kyndige fagfolk manøvrerte det store bruelementet mellom master og ledninger og fikk det på plass på fundamentene som sto klare. Nå gjenstår bare trappene opp til brua på Strømsøsiden.

Arbeid flere steder

Langs sporene ved stasjonsområdet, og i sporene vestover mot Sundland foregikk det også viktig arbeid i påsken. Her var blant annet boretoget på skinnene og fikk på plass fundamenter til KL-master. I tillegg ble det gjort mye annet som ikke ville vært mulig å få til om det hadde gått tog som vanlig på skinnene.

På Brakerøya stasjon gikk arbeidet med å oppgradere spor 3 som planlagt. Gamle sviller ble erstattet med nye, og skinner ble lagt på plass før sporet ble pakket. Brakerøya stasjon må oppgraderes fordi det er flere tog som må snu her, når Bane NOR starter arbeidene med å rive halvparten av sporene på Drammen stasjon i påsken 2023.

Fornøyd prosjektsjef

Prosjektsjef for den store utbyggingen i Drammen, Hanne Stormo, er svært fornøyd med arbeidet som ble utført i påsken.

– Vi er glade for at våre dyktige entreprenører fikk gjennomført påskearbeidet etter planen. Det var mange og kompliserte operasjoner som måtte gjøres i løpet av disse dagene, og vi fikk det til som forventet. Vi er også takknemlige for at berørte naboer og togpassasjerer viser så stor forståelse for at dette arbeidet ikke kan gjøres uten at det skaper ulemper både når det gjelder støy, og stans i togtrafikken, sier Stormo. 

 


Publisert: 19. april 2022 klokken 15:26

Oppdatert: 22. april 2022 klokken 09:17