Velkommen til løsmassetunnelen

Endelig er vi i gang med å grave ut en tunnel i løsmasser. Vi har holdt på i ett og et halvt år med å forsterke grunnen, men like før jul kom selve utgravingen i gang.

  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 17. januar 2022 klokken 08:43

Oppdatert: 22. mars 2022 klokken 15:06

De første ti meterne av tunnelen bestod imidlertid av en startblokk av betong, men nå som vi er gjennom den er vi inne i et område hvor det er støpt en ring rundt tunnelprofilet. I videoen over kan du se hvordan det så ut, mens vi fortsatt hamret oss gjennom startblokken.

Tusenvis av søyler

I alt er det satt rundt 4 000 søyler for å lage denne ringen. Det er en veldig omfattende jobb, forteller byggeleder Gunstein Mork.

– Spesielt der det boliger. Da har vi måttet bore skrått under dem, noe som er enda mer krevende fordi hver sylinder dekker et mindre område, sier Mork.

– Vi graver først ut takskiven, toppen av tunnelen. Denne skal vi ta ut gjennom hele tunnelens lengde før vi går tilbake for å ta ut midten. Til slutt tar vi bunnen.

Før utgravingen kom i gang fra utsiden, var det allerede «tjuvstartet» litt fra innsiden. Det er samme entreprenør, Veidekke, som har jobben med både løsmassetunnelen og bergtunnnelen på andre siden. Det er tatt ut rundt 40 meter av løsmassetunnelen fra innsiden.

Utgraving fram til oktober

Etter planen skal arbeidene med å grave ut tunnelen pågå fram til omkring oktober. Etter det vil hele tunnelen bli støpt rundt hele profilet.

Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i slutten av 2025. Når dobbeltsporet står klart, vil det være mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.


Publisert: 17. januar 2022 klokken 08:43

Oppdatert: 22. mars 2022 klokken 15:06