Utbyggingen i Drammen 2023

Her kan du lese om noe av det vi har gjort i 2022, og om hvilke planer prosjektet har for 2023.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 4. desember 2022 klokken 12:07

Oppdatert: 13. januar 2023 klokken 11:39

Kollasj av to foto av Drammen stasjon 2021 og 2022. Med og uten bybrua.

Dronebilde fra desember 2021 (til venstre) og fra november 2022. I år har vi revet både bybrua over sporområdet og togparkeringen på Skamarken. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Arbeidet med utbyggingen av det nye dobbeltsporet og moderniseringen av Drammen stasjon tar etter planen en pause fra 23. desember til over nyttår. Det vil likevel kunne være aktivitet på anlegget i romjulen knyttet til vedlikehold. Etter nyttår er vi igang igjen for fullt.

Merkes over hele byen

I mai markerte prosjektet at vi hadde gravet og sprengt oss gjennom både løsmassetunnel og bergtunnel. Det er nå tunnel gjennom hele Strømsåsen. Fra Kobbervikdalen i sør til Konnerudgata i nord. I bergtunnelen er det meste snart klart for at de jernbanetekniske fagene kan starte til sommeren. I år har vi også kommet godt i gang med arbeidene ved Drammen stasjon. Dette påvirker større deler av byen enn før.

Gnister fra sprengning inne i tunnel. Innfelt foto av to personer i vernetøy.

Femte mai gikk gjennomslagssalven i Drammenstunnelen. Lise Backer fra Bane NOR og Nils Hæstad fra Veidekke (innfelt) trykket på knappen sammen Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Det har gått tre år siden vi markerte starten av utbyggingsarbeidet. To og et halvt år og seks kilometer senere ble bergtunnelen forent med løsmassetunnelen et titalls meter under 4. Strøm Terrasse. Nå er Drammenstunnelen ferdig sprengt og ferdig gravd ut. I sommer starter arbeidet med å få på plass skinner, strøm- og signalkabler i bergtunnelen.

Kulverten støpes ferdig og dekkes til

Drammenstunnelen går gjennom både berg og løsmasser. Den delen som ligger nærmest stasjonen støper vi i en åpen byggegrop. Gjennom 2022 har vi kunnet lukke stadig mer av byggegropen, og i skrivende stund er rundt 80 prosent av kulverten ferdig støpt. Høsten 2023 vil det være klart for at det jernbanetekniske arbeidet starter under bakken også i løsmassetunnelen.

Prosjektet legger stor vekt på å tilbakeføre områdene vi jobber i. I løpet av høsten har vi tilbakeført både veier, støttemurer og gårdsplasser i Øvre Strøm til sin opprinnelige form. Under bakken ligger det nye rør og kabler. Vi skal fortsatt gjøre mer og arbeidet fortsetter utover våren.

Over byggegropen skal vi lage et grøntområde. Dette arbeidet starter når det nye dobbeltsporet står klart i 2025.

Mye aktivitet i sommer

Sommeren 2023 blir i likhet med tidligere år preget av en periode uten togtrafikk, og mye anleggsarbeid. I år var det togstopp i fire uker. Neste år blir det seks uker med stengning av Drammen stasjon – fra 24. juni til 7. august.

Når vi stenger togtrafikken i et knutepunkt som Drammen stasjon så har det store samfunnsmessige konsekvenser. Det er viktig at prosjektet utnytter tiden best mulig. Det innebærer at det også neste år vil bli arbeid døgnet rundt – inkludert støyende arbeid.

Når arbeidet nå foregår midt i byen, vil det være veldig mange som kommer til å føle ulempene av dette. Vi vil gjøre vårt beste for å redusere omfanget av støyende arbeid på natt, men det vil ikke være mulig å unngå det helt. De mest støyende arbeidene vil trolig foregå i begynnelsen av perioden fra 24. juni.

Drammen stasjon deles på langs

I år ble bybrua revet. I sommer fjernet vi den delen av brua som strakk seg over sporområdet. Neste år river vi også landkaret på Strømsøsiden.

I høst har det pågått spunting og peling for den nye bybrua og jernbanekaia. Forvandlingen av stasjonsområdet fortsetter i 2023 og i påsken skal vi rive halvparten av sporene på Drammen stasjon. Det er de tre sporene som ligger nærmest elva som nå skal bort. Dette betyr at det ikke vil være full kapasitet på stasjonen igjen før stasjonen åpner høsten 2025. Men da vil til gjengjeld alle de seks sporene ha plattform, og det vil være mulig å gå rett fra jernbanekaia og bybrua til plattform.

Oversiktsbilde over Drammenselva , stasjonen og deler av byen.

Det er de tre sporene som ligger nærmest elva og plattformen mellom dem (markert rødt i bildet), som rives i påsken. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Når sporene er fjernet, skal vi sette ned en spuntvegg mellom dette området og de tre gjenværende sporene på Drammen stasjon.

Å redusere kapasiteten på stasjonen lar seg naturlig nok ikke gjøre uten at det går noe ut over togtilbudet. Oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem, vil du finne på togselskapenes nettsider og reiseplanleggere.

Jernbaneskinnene legges over kulverten

Oversiktsbilde av jernbanespor som går i ulike retninger.

Her omtrent skal vi flytte sporene (fra rødt til blått område i bildet) neste sommer. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Neste sommer skal vi legge sporene som i dag går vestover fra Drammen over den delen av kulverten som ligger nærmest eksisterende jernbane. Dette må vi gjøre for at det skal bli mulig å bygge "nedkjøringen" (markert grønt i bildet over) til det nye dobbeltsporet fra Drammen stasjon. Skinnene som er markert med rødt på bildet over fjernes, og flyttes til området (markert blått i bildet over) hvor vi nå har bygget ny underbygning over den nye kulverten.  

Grønlandsundergangen

For å utvide sporområdet over Grønlandsundergangen må også undergangen utvides. Dette arbeidet startet i år. Her har vi blant annet pigget og vannmeislet. Dette er aktiviteter som skaper en del støy. Arbeidet skal pågå frem til neste sommer. I denne perioden er undergangen erstattet med en midlertidig gangbru.

Ryddinggangenundergangen

Sporområde og elvepromeade sett fra luften. Snø på bakken. Synlig anleggsområdet langs sporene.

Her bygger vi Ryddinggangenundergangen. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Ved krysset Dr. Hansteins gate/Ryddinggangen bygger vi en undergang til elvepromenaden for Drammen kommune. I høst startet spunting og utgraving. Det skal vi fortsette med neste år, også med spunting på elvesiden av sporet. Til sommeren skal vi få på plass en kulvert under jernbanesporet her.

Flere perioder med togstans i 2023

I tillegg til lengre perioder med stans i togtrafikken både i påsken og på sommeren blir det helger med buss for tog nesten hver måned. Første helg med stans i trafikken blir etter planen 18.-20. februar.

Er det noe du lurer på?

Enten du er nabo til utbyggingsprosjektet, bor i Drammen, eller bare er interessert i den viktige moderniseringen av jernbanen, ønsker vi at du skal kunne få svar på det du lurer på.

Den viktigste informasjonskanalen er disse nettsidene. Her finner du nyhetssaker og informasjon om hva vi holder på med. Vi har også en egen side som oppdateres jevnlig med kortfattet informasjon om hvor vi jobber og med hva. Denne siden finner du på www.banenor.no/drammen-utbygging(├ąpnes i ny fane)

Hvis du vil ha en melding når denne siden er oppdatert med ny vesentlig informasjon kan du abonnere på et SMS-varsel. Det gjør du ved å sende tekstmeldingen «UDK info» til 26112.

Når vi utfører støyende arbeider på natt eller annet arbeid som gir store ulemper, varsler vi også berørte naboer på SMS. Dette varselet sendes ut til telefonnummer som er registrert på adresser i det aktuelle området, og du trenger ikke å foreta deg noe for å motta dette.

Finner du ikke svar?

Hvis du lurer på noe annet enn det du kan lese deg til på nettsidene kan du henvende deg til nabokontakten i utbyggingsprosjektet. Det gjør du ved å sende en e-post til udk@banenor.no. I tidsrommet 09-15 på hverdager treffer du nabokontakten på telefonnummer 913 26 266.


Publisert: 4. desember 2022 klokken 12:07

Oppdatert: 13. januar 2023 klokken 11:39