Signerte ny kontrakt med Baneservice

Utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen signerte 1. juni 2022 kontrakt med Baneservice om forberedende arbeider på togparkeringen på Sundland.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 1. juni 2022 klokken 15:00

Ti smilende personer oppstilt utendørs utenfor et murbygg med fargerikt veggmaleri.

Fornøyde smil etter signering. (Fra venstre: Guttorm Karlsen, Martin Algrøy, Kjersti Kanne, Kari Stangeby Noer, Terje Wilhelmsen, Hanne Stormo, Inge Fredheim, Edvard Gunnerud, Ottar Heimdal og Arnt Ole Lia) Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Denne tverrfaglige entreprisen med underbygning og jernbanetekniske arbeider, er første etappe i oppgraderingen for å kunne ta i bruk det nye signalsystemet ERTMS på området. De forberedende arbeidene på Sundland starter i august.

Fornøyd prosjektsjef

Utbyggingsprosjektet i Drammen har allerede flere pågående kontrakter med Baneservice. Prosjektsjef Hanne Anette Stormo er godt fornøyd med å kunne signere også denne.

– Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Baneservice for å modernisere jernbanen i Drammen slik at enda flere kan ta mer tog, sier Stormo.

Det var prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Stormo, og administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne, som signerte kontrakten i Drammen.

– Vi er allerede på plass i Drammen og har opparbeidet mye og god kunnskap om området, sier Kanne som mener dette gir et godt utgangspunkt når de nå skal i gang med denne entreprisen.

To personer med kulepenn i hånd bak et bord hvor det ligger underskrevne kontrakter i ringpermer.

Prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR og administrerende direktør i Baneservice Kjersti Kanne signerte kontrakten. Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Kontrakten har en verdi på nærmere 100 millioner norske kroner.

Styrker knutepunkt, punktlighet og togtilbud

Bane NOR er i full gang med byggingen av 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes. Den delen av bybrua som går over sporområdene skal rives og bygges ny. I tillegg skal altså Bane NOR oppgradere togparkeringen på Sundland.


Publisert: 1. juni 2022 klokken 15:00