Første del av betongtunnelen overlevert

Byggingen av kulverten som utgjør den delen av Drammenstunnelen nærmest Drammen stasjon, har nådd to store milepæler.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 30. juni 2022 klokken 09:50

Bilde av en mann og en kvinne som signerer papirer.

Bane NORs prosjektleder Lise Backer og Veidekkes prosjektleder Knut Lauvålien signerte leveringsprotokollen. Bane NOR

Fredag 24. juni kunne Bane NOR signere leveringsprotokoll for to delleveranser. Det er den nordre del av kulverten, pumpestasjonen og en elektro-nisje som nå er godkjent og overlevert fra entreprenør til Bane NOR.

Stramme tidsfrister

Hovedentreprenør Veidekke fikk overlevert deler av dette området først i den togfrie perioden i fjor sommer. Det har derfor vært stramme tidsfrister og mye arbeid som er utført i løpet av det siste året for å nå disse milepælene.

Godt fornøyd

– Bane NOR er meget fornøyd med det arbeidet Veidekke har gjort så langt, og sammen skal vi fortsette det gode arbeidet slik at prosjektet kan fullføres på en like god måte, sa prosjektleder Lise Backer etter å ha signert leveringsprotokollen sammen med Veidekkes prosjektleder Knut Lauvålien.

Klart for sporbygging

Når denne delen av kulverten er overlevert til Bane NOR innebærer det også at området er klart for sporbygging over betongtunnelen.


Publisert: 30. juni 2022 klokken 09:50