Lokale bedrifter får bli med på knutepunktutvikling

Denne uka sikret både drammensbedriften Aktiv Veidrift AS og Hokksund-baserte RVS AS seg nye kontrakter med utbyggingsprosjektet til Bane NOR i Drammen. Her bygges nå et nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, som vil styrke jernbanens knutepunkt i byen kraftig.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 19. februar 2021 klokken 09:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 09:26

To menn som sitter med papirer foran seg.

Fra venstre: Jan Ask Lervik, daglig leder og medeier i Aktiv Veidrift AS, signerte rammeavtale med Bane NORs nestsjef og kontraktsleder i Drammen, Eirik Harding Hansen. Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR

Begge selskapene skal gå inn som støtteentreprenører og håndtere oppgaver som faller utenfor de store entreprisene. Det kan dreie seg om grunnarbeid, graving, masseforflytning og transportoppdrag.

Kan gi oppdrag ut 2026

De to kontraktene har til sammen en anslått verdi på 50 millioner kroner, og varer til etter ferdigstillelsen av 10 km nytt dobbeltspor i 2025. Inklusive alle opsjoner kan Aktiv Veidrift og RVS få oppdrag fram til utgangen av 2026, ifølge avtalene som er inngått.

God interesse

Leder for marked og kontrakt i utbyggingsprosjektet, Eirik Harding Hansen, forteller om god interesse fra lokalt næringsliv for de to kontraktene som ble signert. Et tyvetalls selskap konkurrerte om kontraktene som nå er tildelt RVS og Aktiv Veidrift.

Viktig med lokale leverandører

Harding Hansen er tydelig på at avtalene også betyr mye for utbyggingsorganisasjonen til Bane NOR.

– Når vi styrker jernbanens knutepunkt her i Drammen, er det også viktig for oss å tilføre det lokale næringslivet noe mens vi bygger, at vi får bidratt til næringsutvikling her i regionen, sier han.

Prosjektledelsen levner liten tvil til at Aktiv Veidrift virkelig vil få vist hva som bor i bedriften gjennom oppdragene de vil løse for Bane NOR fram mot åpning av nytt dobbeltspor og fornyet stasjon i 2025.

RVS har på sin side allerede fått vist kvaliteten på sine leveranser, gjennom flere utførte kontrakter innen støytiltak på bygninger nær anleggsplassene til Bane NORs utbyggingsprosjekter i Drammen.

Spesialisert

– Vi har jobbet bevisst for å få til dette fra første støykontrakt ble utlyst, for det var akkurat i vår gate, vi er spesialisert på støytiltak. Denne kontrakten dreier seg mer om løpende avrop i forhold til det som ikke fanges opp av de større kontraktene, med varighet på inntil 6 år, og det er positivt, sier daglig leder i RVS, Preben Holter Ellingsen.

Gir signaler til markedet

– Rammeavtalene betyr mye for oss, og denne med Bane NOR spesielt, sier Jan Ask Lervik, som er medeier og daglig leder i Aktiv Veidrift som har base i Drammen – et steinkast fra anleggsområdet der Veidekke bygger bergtunnelen i prosjektet.

Lervik mener det gir noen signaler om hva Aktiv Veidrift leverer når det kommer til kvalitetssystemer, HMS og holdning til miljøet.

– Vi er ISO-sertifisert, er Miljøfyrtårn, og har fått et kvalitetssystem på plass som gjør oss gode til å dokumentere det vi gjør, slik sikrer vi at byggherren skal få akkurat det de ber om, sier Lervik.

Ask Lervik ser på Bane NOR som en sterk merkevare å vise til gode leveranser til i byggebransjen – som gir et signal utad om hvilke kvaliteter Aktiv Veidrift har.

Vil bidra i en krevende tid

Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo, ser utfordringene koronakrisen påfører byggebransjen.

– Vi ønsker å bidra til å holde hjulene i gang ved å få kontrakter ut i markedet. Med koronautfordringene vi alle står i, er det ekstra viktig at vi kan bidra til at næringslivet får holdt hjulene i gang. I den sammenhengen er det viktig å ta vare på de lokale entreprenørene, sier Stormo.

Ser lysere ut 

Både Aktiv Veidrift og RVS kan fortelle om hardt arbeid for at ikke korona-epidemien skulle ramme bedriftene.

– Det ble stille i mars 2020, men siden har vi hatt en positiv utvikling. Nå ser vi lyst på årene har foran oss, sier Ellingsen.

Han ser på den fjerde kontrakten med Bane NOR som en fjær i hatten for å videreføre samarbeidet.

Økte ordrereserven

Så langt har koronasituasjonen ikke gitt negative utslag for Aktiv Veidrift.

– Vi har faktisk økt ordrereserven vår for de kommende årene med 400 prosent, fra 160 millioner i 2020 til 631 millioner i 2021, forteller Lervik Aktiv Veidrift.

Like etter nedstengningen av samfunnet i mars, signerte bedriften hans rammeavtale med Asker kommune. Siden har en tredje og fjerde rammeavtale med Drammen kommune blitt inngått, på toppen av eksisterende avtaler med flere kommuner

– Samarbeidet som en rammeavtale sikrer oss, gir gode prosesser og tilpassede løsninger underveis som begge parter drar nytte av, forteller Lervik.

Bygger for kapasitet, punktlighet og valgmuligheter

Bane NORs prosjektledelse minner om målet for det omfattende arbeidet som nå pågår i Drammen; togavviklingen vil bli bedre for jernbanens knutepunkt her, og gi mange mennesker en enklere hverdag.

Passasjerene på Vestfoldbanen vil få kortere reisetid, flere avganger å velge i og bedre punktlighet fra åpningen av nye dobbeltspor i 2025.

– Når vår jobb er gjort, vil Drammen ha mulighet til bedre byutvikling - som igjen kommer alle innbyggere til gode. Der vi bygger på utenfor fjellet være enten tilbakestilt så nær som mulig sin opprinnelige stand, eller bli nye grøntområder og arealer for ny byutvikling, sier prosjektsjef Stormo.


Publisert: 19. februar 2021 klokken 09:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 09:26