Nådde milepæl – nå sitter sålen som støpt

Denne uken ble de ti første meterne av fundamentet til kulverten ved Nedre Strøm støpt. Det gikk med 175 kubikkmeter betong, 42 tonn armering - og 150 biter med napoleonskake.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 26. mars 2021 klokken 13:02

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 10:09

Byggetegning som viser hva som er støpt

Sålen som ble støpt denne uken er markert rødt i denne tegningen. Bane NOR

Kulverten skal totalt bli 540 meter lang. Den starter nederst ved de eksisterende togsporene til Sørlandsbanen, og går opp til området mellom Konnerudgata og Professor Smiths allé. Derfra starter løsmassetunnelen som går under bebyggelsen på Øvre Strøm.

Sålen som ble støpt mandag 22. mars var en relativt liten støp.

Bilde av arbeidere som støper

Det gikk med 175 kubikkmeter betong og 42 tonn armering til første støp. Bane NOR

– I det videre arbeidet med fundamentet vil vi støpe lengre etapper om gangen, forteller prosjektleder for dette arbeidet, Lise Backer.

Over sommeren begynner arbeidet med å bygge overbygningen.

– Når vegger og tak skal støpes, vil de bli støpt i etapper på ca. 11 meter. I hver etappe kommer det til å gå med rundt 320 kubikkmeter betong, sier Backer.

Når støpearbeidene pågår, vil de starte tidlig på morgenen og foregå til sent på kveld (fra kl. 07 – 23).

– Mellom hver støp av vegg og tak går det ca. to uker, og etter planen skal vi ha nådd siste støp til mai 2023, forklarer prosjektlederen.

Totalt for hele kulverten kommer det til å gå med 21.400 kubikkmeter betong – og en og annen kakebit.

Over kulverten skal det fylles jord slik at det til slutt kan bli et parkområde.

 

 


Publisert: 26. mars 2021 klokken 13:02

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 10:09