Kontrakt signert for ombygging ved Brakerøya stasjon (2021).

Utbyggingsprosjekt Drammen – Kobbervikdalen har inngått kontrakt med Baneservice om ombygging av jernbaneinfrastrukturen ved Brakerøya stasjon i Drammen.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 6. desember 2021 klokken 10:01

Oppdatert: 9. februar 2022 klokken 09:43

Bilde av mann og kvinne som sitter med papirer foran seg.

Terje Wilhelmsen, prosjektdirektør i Baneservice og Hanne Anette Stormo, prosjektsjef i Bane NOR, signerte kontrakten 10. november. Foto: Bane NOR

Når Drammen stasjon reduseres til tre spor mellom 2023 og 2025 blir det nødvendig med økt kapasitet på Brakerøya slik at noen av togene kan stoppe og snu der. Derfor må det tilrettelegges for vending av tog i spor 2 når kapasiteten på Drammen stasjon reduseres.

Nytt hovedspor

For å få til dette må spor 3 på Brakerøya stasjon oppgraderes til hovedspor med mulighet for hastighet opp til 60 km/t. Eksisterende sporveksler og godsspor skal rives og det skal legges inn nye sporveksler. Underbygning, spor, kontaktledningsanlegg, signal og elkraftanlegg skal også bygges om.

Selve stasjonen med publikumsarealer berøres ikke av ombyggingen. Parkeringsarealene blir tidvis noe berørt i forbindelse med brudd, og for tilkomst til midlertidig riggplass.

Godt fornøyd prosjektsjef

– Vi er godt fornøyde med å ha inngått kontrakten med Baneservice. Utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen har allerede flere pågående kontrakter med Baneservice og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo.

Arbeidene skal være ferdigstilt sommeren 2022 slik at det er klart for vending av tog på Brakerøya når arbeidene på Drammen stasjonen starter for fullt.

Entreprisen er tverrfaglig med alle fag unntatt signal.

Styrker knutepunkt, punktlighet og togtilbud

Bane NOR bygger 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. I tillegg skal hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes. Den delen av bybrua som går over sporområdene skal rives og bygges ny.

Når anlegget i Drammen settes i drift i 2025, gir det mulighet til fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg.


Publisert: 6. desember 2021 klokken 10:01

Oppdatert: 9. februar 2022 klokken 09:43