Jobb i mørke - feiring i lyset

Tradisjonene til tunnelbyggerne kunne vært hogd i stein; for hver 1000 meter vanker det kake, for hver gang de sprenger gjennomslag til dagslys skåles det i gylne dråper.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 5. mars 2021 klokken 11:27

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 09:28

Bilde av mennesker iført vernetøy i tunnel.

Veidekkes arbeidslag er preget av stundens høytid, nå skal de endelig sprenge seg mot dagslys! Fra venstre: Ingvild Lausund (ingeniørgeolog), Geir Henning Hovland (bas), Marte Hyllseth (ingeniørgeolog), Kjell Gåsemyr (stuffrep), Mons Rune Guddal (stikker), Andri Olafsson (stikker), Morten Rustand (laster). Bane NOR

I tunnelen som nå bygges i Drammen, vil det bli sju gjennomslag inne i tunnelen, og ett gjennomslag ut til dagslys. Gjennomslag betyr at tunnelen enten er drevet ut til oss, eller inn til et annet rom inne i fjellet. Denne uka var det sol og dagslys som gjaldt.

I desember 2019 gikk første salve av ved hovedløpet til det som skal bli Drammenstunnelen, og som fra 2025 skal romme det nye dobbeltsporet når vi kjører tog på Vestfoldbanen. Da vil reisende få mulighet til å velge blant fire avganger i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo, og knutepunktet i Drammen være styrket for å gi mange mennesker en enklere hverdag.

Driver opptil 190 meter i uka

Det er flere konstruksjoner som må bygges inne i fjellet for at jernbanetunnelen skal være sikker reisevei for passasjerer i flere generasjoner framover.

– Samtidig med det 6 km lage hovedløpet, bygger vi 5 km evakuerings- og servicetunneler, sier byggeleder Eirikur Sveinsson, som kan fortelle at for hver uke kommer tunnelarbeiderne mellom 150 og 190 meter lenger inn i berget.

Lyser opp med kake

Det er mye mørke som omgir de tunnelbyggerne i Drammen, derfor er de kanskje ekstra nøye med å feire alle milepæler? For er det noe tradisjonelle tunneldrivere kan, så er det å feire stegene mot ferdig tunnel.

For hver 1000 meter drevet tunnel, varter byggherren opp med kake. Og det skal ikke være en hvilken som helst kake når Bane NORs anleggsfolk bestiller – det skal være marsipan. Ikke noe å diskutere.

– Vi har sørget for at alle skift får en bit kake, og arbeidsfolket lyser opp når de kommer ut av tunnelen til kake på kantina her på Gulliksrud, eller pauserommet sitt på Danserud eller Austad, sier byggelederen.

Godt fjell med drammensgranitt og rombeporfyr

Rundt 150 tunnelarbeidere fordelt på flere arbeidslag har jobbet jevnt og trutt, kun avbrutt av feriepauser – og drevet fram jevne sirkler i berget, som for det meste består av vakker Drammensgranitt. I det siste har også rombeporfyr gitt tunnelbyggerne et nytt materiale å jobbe med.

– For det meste har vi hatt godt fjell å jobbe med, drammensgranitten er på lag med oss. Nå har vi  truffet på rombeporfyr i nordenden av tunnelen, den er også grei å jobbe i, sier Sveinsson.

Rytmen er fast, bore hull, fylle sprengstoff, sprenge, renske og sikre fjell, tette lange borehull med betong. Det er metoden vi lager tunnel etter, der det ikke er mulig å grave seg fram på grunn av hardt fjell – og der tunnelboremaskinene ikke egner seg.

Gjennomslag

Når lyset endelig kommer i enden av tunnelen, da jubles det fra mørket. Der har arbeiderne ventet med andakt på at den siste salven, den som bringer sol og luft inn i arbeidsområdet deres, skal smelle.

Denne gang var det ingeniørgeolog i Veidekke, Ingvild Lausund, som fikk æren av å trykke av salven for gjennomslag. Basen Jan Roar Lien har på forhånd sørget for at alt er klart for hennes trykk. Inne smeller det godt og kontrollert – ute ses et gummikledt område som så vidt bukter seg litt - før det ryker litt i overkant – av åpningen som har dannet seg.

Dette skjer videre i tunnelarbeidet:

  • Vi skal til sammen sprenge 11 km tunnel, med hovedløp, evakuerings- og servicetunneler. Dette arbeidet skal etter vår framdriftsplan være ferdig våren 2022.
  • Fra våren 2022 skal tunnelen vann- og frostsikres. Det vil føre til økt trafikk av betongbiler til og fra anleggsområdene.
    Da skal masser fraktes både inn og ut av tunnelanlegget. Dette vil pågå fram til sommeren 2023.
  • Fra sommeren 2023 kommer turen til de jernbanetekniske arbeidene inne i tunnelanlegget, de vil jobbe fram til åpning av tunnelen i 2025.

Publisert: 5. mars 2021 klokken 11:27

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 09:28