Bybrua

Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru som skal stå klar til bruk i 2025. Bane NOR har revet delen som går over sporområdet og er i gang med å bygge den nye brua.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 21. desember 2021 klokken 08:51

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:07

Dronefoto av området rundt Drammen stasjon

Dronefoto av området rundt Drammen stasjon Bane NOR

Når vi moderniserer og forbedrer jernbanen for at flere skal kunne ta mer tog må vi heve Drammen stasjon med 40 cm. Det gjør vi for å flomsikre stasjonen.

Samarbeid

Drammen kommune vedtok i 2019 at den gamle brua skulle rives og at det skulle bygges en ny. Rivingen av brua startet i mai 2022. Dette er et samarbeid mellom Bane NOR og kommunen. Bane NOR river og bygger den delen av brua som går over sporområdet. Mens dette arbeidet pågår er det en midlertidig gangbru over elva.

Stenger kaia

For å få til arbeidet har det vært nødvendig å stenge jernbanekaia. Det måtte vi gjøre for å ivareta sikkerheten og gjøre det mulig for anleggsmaskinene å komme til. Deler av kaia stengte i januar 2022, og i juni ble jernbanekaia øst for bybrua også avstengt.  

Støyende arbeider

Vi spunter og rammer peler for den nye bybrua og jernbanekaia, og rev halvparten av sporene på Drammen stasjon i påsken 2023. Spunting og støyende arbeider foregår normalt i tidsrommet 07.00-19.00 mandag til lørdag.
Drammen kommune har nå forlenget perioden med støyende arbeid også på kveldstid frem til kl. 23.00 på hverdager frem til 11. mars 2023. 

Ny anleggsvei fra rundkjøringen ved Tollbugata/Doktor Hansteins gate

Vi må bygge en midlertidig anleggsvei fra rundkjøringen, under jernbanesporet og ut til undergangen vi bygger ved Ryddinggangen. Derfor må vi forsterke og utvide området under jernbanebrua.

Det innebærer at også den østligste delen av elvepromenaden på denne siden av elva blir stengt. Arbeidet startet i februar 2023.

 

85 år gammel bru

Dagens bybru i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Bystyret i gamle Drammen kommune vedtok i 2019 å rive brua, og erstatte den med en ny.

Bane NOR bygger den delen av brua som går over jernbanesporet, mens Drammen kommune bygger brudelen over elva. 

Den nye brua skal stå klar høsten 2025. Da åpner også det nye dobbeltsporet og Drammenstunnelen til Kobbervikdalen. Det gir en enda mer effektiv og klimavennlig jernbane som kan dekke stadig flere reisendes behov. Med dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg blir det flere avganger i timen, og flere avganger til tiden.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Hvis du ikke får svar, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da ringer vi deg opp igjen. 


Publisert: 21. desember 2021 klokken 08:51

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:07