Tunnelen som bygges i Drammen har fått navn

Navnet blir Drammenstunnelen, et navn både Kartverket og Språkrådet stiller seg bak – etter å ha fått flere forslag fra Bane NOR på bordet.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 16. juni 2020 klokken 08:00

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:16

Bildecollage med kart, tunnelbilde og flyfoto

Drammenstunnelen blir en viktig del av det nye dobbeltsporet som etter planen være klar til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Foto: Øystein Grue / Marianne Henriksen, Bane NOR.

Områdedirektør Tony Dæmring, som har ansvar for driften av banestrekningen, synes navnet er klart og greit å forholde seg til for både passasjerer, naboer og medarbeidere.

Enkelt – ofte det beste

– Navnet Drammenstunnelen viser at det enkle ofte er det beste. Det levner ingen tvil om hvor i landet vi er. Vi ser fram til å ta det nye dobbeltsporet og tunnelen i bruk når anlegget står ferdig, sier han. 

Det er en aldri så liten milepæl at tunnelen som nå bygges endelig har fått et formelt navn. Det Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har forsøkt å få navngitt tunnelen siden 2017.

– Nå er navnet endelig fastsatt, og det bør jo passe bra å ha en tunnel i Drammen som er kalt opp etter nettopp byen den er i, smiler prosjektsjef Hanne Stormo.

Forsøkte konkurranser og historiske navn

Hun forteller at tunnelen har blitt forsøkt navngitt både gjennom mindre navnekonkurranser og gjennom et samarbeid med en svært kunnskapsrik lokalhistoriker.

– Vi hadde flere gode navn blant forslagene, men de ble enten stemt ned og ikke godkjent fordi de ikke ga lokal gjenklang hos folk i Drammen, eller fordi en vegtunnel et annet sted i landet allerede het det samme, forteller Stormo.


Publisert: 16. juni 2020 klokken 08:00

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:16