Tildeler lokalt selskap ny kontrakt

En kontrakt for støytiltak i Drammen ble markert med kake og albuehilsen tidligere i mai, mellom Bane NOR og Hokksund-selskapet RVS. Samtidig kom også et positivt budskap til lokale entreprenører; Bane NOR har nok en kontrakt på vei ut i markedet.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 20. mai 2020 klokken 09:02

Oppdatert: 20. august 2020 klokken 14:54

Mann og kvinne tar albuhilsen

Håndtrykket ble byttet ut med hilsen på lengre avstand, etter signering av kontrakten med RVS AS. Til høyre prosjektsjef Hanne Stormo, til venstre daglig leder i RVS, Preben Holter Ellingsen. Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR

Den Hokksund-baserte entreprenøren RVS AS vant kontrakten etter en anbudsrunde med fire andre selskaper. 

Får lydisolerende glass

Nå skal entreprenøren, med over 30 års erfaring med støytiltak, sørge for innglassing av balkonger på Union Brygge.

– Dette er andre gang vi signerer kontrakt om støytiltak med RVS. Denne gangen gjelder kontrakten støytiltak på blokkene i Bjerks gate 2 og Grønland 39, sier leder for Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Stormo.

Med koronatiltak ble det kakespising og hilsing med albuene etter signeringen av kontrakten som har en verdi på ca 8 millioner kroner.

God erfaring med entreprenøren

– Jeg har registrert lite klager, og merker at dere i RVS er vant til å håndtere naboer. Dere tilpasser situasjonene i møte med ulike mennesker, og det er viktig for oss, sier prosjektsjefen.

– Vi som jobber med støytiltak hjemme hos folk kommer langt med god folkeskikk, parerer Ellingsen, og legger ikke skjul på at kontrakten med oppstart i juni passer godt i tiden bransjen er inne i nå.

Dette er også prosjektsjefen for et av landets største jernbanesatsinger meget bevisst på.

Vil gi oppdrag til lokal byggenæring

Bane NOR ser utfordringene koronakrisen påfører byggebransjen, og ønsker å bidra til å holde hjulene i gang ved å få kontrakter ut i markedet. Stormo kan fortelle at en ny konkurranse som går på støytiltak ble lyst ut nå i mai, spesielt med tanke på lokale entreprenører.  

– Når vi skal bygge så omfattende gjennom en by, og med koronautfordringene vi alle står i, er det ekstra viktig at det også drypper på noen lokale bedrifter. Det er viktig å ta vare på lokale entreprenører, sier Stormo.

Kontrakten omfatter støytiltak på 18 firemannsboliger, der seks av dem skal få ny fasade mot sporene og 12 leiligheter får støyisolerte tak innvendig. Dette er i Gulskogen-området, med en anslått kontraktsverdi på rundt 20 millioner kroner.

Stormo tror flere lokale entreprenører kan være aktuelle for denne kontrakten.

Tar i bruk «venteleilighet» i kommende støytiltak

Utbyggingsprosjektet har valgt en litt spesiell løsning i den nye kontrakten som lyses ut for støytiltak på de nevnte 18 firemannsboligene. En utfordring her er at eierne av leilighetene må flytte ut mens arbeidene pågår. Dette er nå tenkt løst ved at en leilighet er kjøpt inn til disposisjon av de som bor i de aktuelle leilighetene mens det gjøres støytiltak.

– Vi vil sørge for at de får møblene sine over i «vente-leiligheten», slik at det blir minst mulig belastning for de som eier leilighetene mens byggearbeidet pågår, sier prosjektsjefen.

Hun minner om målet for det omfattende arbeidet som nå pågår flere steder i Drammen by; passasjerene på Vestfoldbanen vil få kortere reisetid, flere avganger å velge i og bedre punktlighet. Samtidig vil flere områder, der det nå er jernbane, bli frigjort til byutvikling til glede for Drammens innbyggere.

 


Publisert: 20. mai 2020 klokken 09:02

Oppdatert: 20. august 2020 klokken 14:54