Togtunnelen drives fram under den tett trafikkerte Strømsåstunnelen

Bane NOR sprenger seg vei gjennom Strømsåsen i Drammen, rett under 19.000 passerende bilister. Sikkerheten står øverst på agendaen i dette komplekse tunnelprosjektet.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 6. januar 2021 klokken 08:19

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:39

Illustrasjon som viser hvor tett tunnelene ligger

Ved passeringspunktet vil Strømsåstunnelen befinne seg ca. 13 meter over vårt tunneltak. Bane Nor vurderer arbeidet forløpende og i tett dialog med Statens Vegvesen. Bane NOR

Den nye dobbeltsporede jernbanetunnelen som bygges gjennom Strømsåsen passerer snart E134 Strømsåstunnelen – 13 meter lenger ned.

Her passerer det i snitt 19.000 kjøretøy hvert døgn. De fleste av bilistene er uvitende om at et av landets største utbyggingsprosjekt driver fram en ny jernbanetunnel rett under dem. Der sprenger entreprenøren Veidekke fram det som skal bli en ny dobbeltsporet del av Vestfoldbanen i 2025: Drammenstunnelen.

Sikkerhet først

Bane NORs prosjektleder for dette arbeidet, Hanne Wiig, forsikrer oss om at sikkerheten står øverst på agendaen i dette komplekse tunnelprosjektet

– Vi har krysset under E134 Strømsåstunnelen med hovedløpet, og er nå igang med å krysse med evakueringstunnelen, kan Hanne Wiig gi som status i januar 2021.

Hun forklarer at det innebærer at vegtunnelen overvåkes nøye, blant annet med vibrasjonsmålere. 

– Tunneldrivingen vår tilpasser vi etter disse resultatene, sier Wiig.

Ved passeringspunktet vil Strømsåstunnelen befinne seg ca. 13 meter over vårt tunneltak. Bane Nor vurderer arbeidet forløpende og i tett dialog med Statens Vegvesen.

Når det sprenges i fjellet rett under Strømsåstunnelen kan det merkes gjennom noe buldring for de kjørende.

Påvirker neppe trafikken

I tillegg til Drammenstunnelens hovedløp, bygges det også service- og evakueringstunneler. Derfor er det to parallelle løp som drives fram under Strømsåstunnelen.

Dersom det skulle bli behov for å stenge Strømsåstunnelen, vil det skje i korte perioder og ikke skape store trafikale problemer.

– Det pågår til tider planlagte stengninger der, fordi Statens Vegvesen også utfører vedlikeholdsarbeid i tunnelen, sier prosjektlederen.

Forsiktigere sprengning

Det sprenges med reduserte salvelengder i tunnelen i krysningsområdet.

– Under Strømsåstunnelen sprenger vi 3 til 4 meter fjell av gangen, i stedet for 5,5 meter, forklarer Wiig.


Publisert: 6. januar 2021 klokken 08:19

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:39