Slipper fargene inn og stenger bråket ute

Når sola stråler over Lassebakken barnehage i Drammen, skinner uteområdet i alle regnbuens farger. Støyskjermen fra Bane NOR er noe utenom det vanlige, og blir satt pris på av store og små.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 5. juni 2020 klokken 13:57

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:14

Mann foran gjerde med fargede, transparente paneler

– Når sola står på, synes fargespillet godt både innenfor og utenfor gjerdet. Dette er blitt en fin og ganske unik skjerm. Her må vi rose den lokale entreprenøren vår, Restverdisikring AS fra Hokksund, som har laget dette, sier byggeleder Steinar Brovoll. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Akkurat nå bygges det en ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen og mot Kobbervikdalen, sør for byen. Prosjektet er en del av InterCity-satsingen som skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud mellom Østlandets byer.

Prosjektet i Drammen er blant Bane NORs største utbyggingsprosjekt og kan ikke gjennomføres uten at det får konsekvenser for mange mennesker. Det kan tidvis være slitsomt å bo og jobbe ved en anleggsplass.

Har flere typer tiltak

Det blir bråk når det skal sprenges ut tunneler, slås store stålvegger ned i bakken (spunting) og kjøres med lastebiler til og fra anleggsområdet.

Bane NOR har flere tiltak for å gjøre situasjonen bedre for folk i Drammen, og det er løpende kontakt mellom utbyggingsprosjektets nabokontakt og innbyggere for å finne løsningene som gjør det bedre for dem å leve nær anleggene.

Skal støysikre 600 boliger

Noe av det viktigste i den sammenheng er lydisolering av hus og bygging av støyskjermer.

– Vi har et budsjett på 200 millioner kroner til støytiltak. Foreløpig har vi lydisolert om lag 100 boliger i områdene Strøm, Austad og Nybyen, forteller byggeleder Steinar Brovoll i Bane NOR.

I juni står områder i Drammen sentrum for tur. I august/september begynner arbeidet på Gulskogen, og innen 2021 vil Bane NOR ha støysikret til sammen 600 boliger. Det er gjort avtaler med boligeiere og borettslag, og holdt informasjonsmøter for de som blir berørt av utbyggingen.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger. Folk forstår at det må gjøres tiltak og er fornøyde med det vi har gjort, forteller byggelederen.

Spesialglass til barnehagen

Det er ikke bare boliger som skal skjermes for bråk fra anleggsplassen. I Strøm-området ligger Lassebakken barnehage. Her har Bane NOR satt inn spesialvinduer som skal holde bråket ute og støyisolert fem rom.

Rundt uteområdet er det bygget en støyskjerm av spesialbestilt og fargerikt plexiglass. Resten av skjermen består av vedlikeholdsfritt treverk.

– Når sola står på, synes fargespillet godt både innenfor og utenfor gjerdet. Dette er blitt en fin og ganske unik skjerm, sier Brovoll.

Fra barnemunn...

Tiltaket har blitt tatt godt imot i barnehagen. Daglig leder Lise Holst synes det er morsomt med et gjerde som sprer farger.

– Dette er blitt veldig fint. Vi har en skjerm rundt oss, men vi ser ut gjennom glassene og føler oss ikke stengt inne. Og alle de flotte fargene passer bra i en barnehage, sier Holst.

Nylig spurte hun de største barna om hva de mente om støyskjermen de har fått. De fleste synes den var fin, men ei jente hadde innvendinger:

"Det er dumt at den gjør at vi ikke hører lyden utenfor", sa jenta.

Får ny ferdigplen i sommer

Nå venter barnehagen på nytt, grønt gress som lar dem bruke hele uteområdet.

– Vi måtte flytte støyskjermen litt inn på tomta til barnehagen, så de har mistet areal. Den plassen har vi erstattet på baksiden, men der er det foreløpig ikke noe gress, forteller byggeleder Brovoll.

I sommer skal Bane NOR rulle ut ferdigplen som skal få gro og feste seg i løpet av ferien. Når de 40 barna kommer tilbake i august, skal det være godt med plass å boltre seg på.

– Det har blitt mange skogsturer den siste tiden, både på grunn av korona og mindre uteområder. Så det blir fint når vi kan ta i bruk hele plassen igjen, forteller daglig leder Lise Holst.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan bestemmes hva som må til for å få støytiltak på en bolig?

I forbindelse med bygging av Drammen-Kobbervikdalen, er det gjennomført kartlegging for å vurdere behov for støytiltak på aktuelle eiendommer i Drammen kommune.

I gjeldende reguleringsplan for Drammen-Kobbervikdalen, vedtatt 24. april 2018 er det i gitt bestemmelser om luftoverført støy og vibrasjonsforhold i anleggs- og driftsfase.

For å oppfylle reguleringsbestemmelse har Bane NOR utarbeidet forslag til støydempende tiltak for eiendommer som utsettes for støy fra jernbanen. Dette gjøres i tråd med bestemmelser i en veileder  fra Miljødirektoratet, som du kan lese og laste ned her.(├ąpnes i ny fane)

Støytiltakene er utredet av Norconsult på oppdrag fra Bane NOR.

Hvordan finner Bane NOR ut hvem som får hvilke tiltak?

Det er befart ca 600-700 boliger/leiligheter i Drammen, disse befaringene er utført av Norconsult som er prosjekterende for støytiltak. Det er laget et støykart som viser hva som er utsatt støyområde for både anleggs støy og permanent støy, Bane NOR har i tillegg utvidet dette området i omkrets med ca 200 boliger. Alle beregninger er utført i henhold til bestemmelsene som er nevnt over.

Hvilke type tiltak er vanligst?

De vanligste tiltakene er at vi skifter vinduer, etterisolering av fasader innvendig og utvendig, nye rekkverk med glass på balkonger, innglassing av balkonger og lokale støyskjermer.

Hva kan være årsaken dersom noen ønsker det, men ikke får tiltak?

Det vanligste årsak til at de ikke får tiltak er avstand fra støykilden, fysiske sperrer som for eksempel nabohus, høyde i terreng, og alder på boligen. Boliger av nyere dato får sjelden tiltak siden de har nye vinduer og er bra isolerte i utgangspunktet.


Publisert: 5. juni 2020 klokken 13:57

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:14