Slik bygger vi tunnel under Øvre Strøm

2020: Vi er i full gang med å bygge løsmassetunnel på Øvre Strøm i Drammen. Her kan du lese om arbeidene vi er i gang med nå, og om hva som vil skje fremover i dette området.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 27. november 2020 klokken 11:57

Oppdatert: 6. mars 2023 klokken 13:11

Illustrasjon av løsmassetunnel

I tekst og illustrasjoner forklarer vi og gir mer informasjon om arbeidet høst/vinter 2020 i forbindelse med bygging av løsmassetunnel i Drammen. Bane NOR

Brosjyre i PDF

Løsmassetunnel - Brosjyre

Les om hvordan man bygger løsmassetunnel i denne brosjyren (PDF, 614 kB)

Grunnforsterkning

Før vi kan begynne å grave ut selve løsmassetunnelen, må grunnen forsterkes der tunnelen skal bygges. Det må til for at grunnen skal være sterk nok til at vi kan grave ut tunnel, og for å unngå å få store lekkasjer inn i tunnelen mens den bygges – eller drives som det heter når vi bygger tunnel.

Grunnforsterkningen gjør vi ved hjelp av noe som kalles jetpeler. Jetpelene lages i terrenget av store beltegående maskiner som står på overflaten over tunnelen. Sommeren 2021 er arbeidene med jetpeler godt i gang der vi skal bygge løsmassetunnel.

Hva er en jetpel?

En jetpel lages ved at vi står i terrenget og borer en roterende dyse ned i bakken. Deretter spyler vi inn en vann- og sementblanding med høyt trykk mens vi stadig trekker borstrengen oppover mot overflaten.

Ved hjelp av det høye trykket vil miksen av sement og vann blande seg med løsmassene. Dermed får vi en sylinder av det vi kaller «geobetong».

Vi kan installere en jetpel loddrett eller med en vinkel i forhold til terrenget. Ved loddrett jetpeling får vi en pel med en diameter på ca. 2,5 m, mens ved skrå jetpeling får vi en diameter på ca. 1,5 m.

Derfor planlegger vi med flest mulig loddrette peler. Skrå jetpeler installerer vi der vi ikke kommer til med loddrette peler – som for eksempel under hus langs tunneltrasèen.

Skrå og rette jetpeler

Ved byggingen av løsmassetunnelen installerer vi jetpeler systematisk for å få en ring av «geobetong» rundt tverrsnittet til tunnelen. Tykkelsen på denne ringen vil variere mellom 2 og 2,5 m.

Når vi skal begynne å grave ut tunnelen, vil vi grave på innsiden av denne ringen. Det skal monteres mange tusen jetpeler. Dette er tidkrevende arbeid og vi forventer at disse arbeidene vil pågå ut 2021. Det må vi gjøre for at boringen skal foregå uavhengig av rør i bakken, og for at boretårnene ikke skal treffe ledningene som henger i lufta.

Alle hus i området vil til enhver tid ha strøm, slik at de holder varmen. Vi har lagt midlertidig vann og avløp inn til husene som er bebodd gjennom anleggsfasen. 

Planering av terreng

Maskinene som installerer jetpeler er store og høye. De må stå på en ganske plan flate mens pelene blir installert. I tillegg må vi komme til i hele området hvor løsmassetunnelen skal ligge.

Derfor utfører vi en del arbeid for å planere og tilpasse terrenget slik at maskinene får nok plass. I Strømbakken, mellom 3. Strøm Terrasse og 4. Strøm Terrasse, har vi platåer i flere nivåer for at maskinene skal stå rett nok. Slik blir hele tunneltrasèen tilgjengelig for maskinene.

I 4. Strøm Terrasse har vi planert og bygge opp fundamentert med grus, slik at maskinene kan bevege seg friere mellom husene. Jordmassene som vi fjerner i området, blir lagret på fotballbanen øverst i 4. Strøm Terrasse. Disse jordmassene vil bli lagt tilbake når vi er ferdige. Da skal vi nemlig sørge for at området blir så likt som mulig slik det var før vi startet arbeidet vårt.

Strøm, vann og avløp

Det krever svært tett boring å installere jetpeler til en tunnel. Vi må bore og installere peler i et rutemønster på ca. 2 x 2 meter langs tunneltrasèen. Derfor må vi legge om kablene som henger i lufta mellom stolper, og rør som ligger i bakken.

Grunnforsterkning og sement

Å lage jetpeler i det omfanget vi har behov for, krever enorme mengder sement. Det går med ca. 400 kg sement per kubikkmeter med jetpel. Sement til anlegget blir levert nesten daglig på tankbiler som pumper sement inn i sementsiloer.

Sement fra siloene blandes med vann på en blandestasjon, før det pumpes i rør frem til maskinene. Grunnforsterkningsarbeidene i 3. Strøm Terrasse får sementblanding fra blandestasjonen på “Øya”, mellom Professor Smiths allè og Konnerudgata.

Ny blandestasjon

For å øke kapasiteten på sementblanding, og dermed få mulighet til å bruke flere jetpelerigger samtidig, er en tredje blandestasjon etablert nær fotballbanen i 4. Strøm Terrasse.

Som nevnt er det store mengder vann og sement som må pumpes ned i bakken når vi grunnforsterker med jetpeler. På grunn av den store mengden som pumpes ned i bakken under trykk, kommer det en betydelig mengde opp langs borstrengen. Dette kalles returmasser, og gjør at vi unngår at bakken løfter seg lokalt rundt jetpelingen.

Returmasser

Returmassene er en blanding av vann, sement, sand og grus, og er en del av sølen vi ser rundt jetpelemaskinen når den er i drift. Returmassen blir fortløpende lagt over i basseng i nærheten av arbeidene. I bassengene ligger massene til de er mindre flytende. Da fraktes massene til et deponi.

Endringer i 4. Strøm Terreasse

Arbeidet vi beskriver her, innebærer at det er mye aktivitet i området, spesielt på innsiden av anleggsgjerdene våre. Mellom Strømbakken og 4. Strøm Terrasse er det mye anleggstrafikk. Derfor er 4. Strøm Terrasse stengt mellom fotballøkka og Strømbakken, av sikkerhetsmessige hensyn. 

For de som bor på innsiden av fotballøkka er det omkjøring forbi Odd Fellow og videre ned til 3. Strøm Terrasse. For gående er det etablert gangkontainere over fotballbanen og forbi anleggsgjerdet. Trappen opp til Blektjernveien er modernisert slik at den fint kan brukes hele året.

Tilbakefører og gjenskaper

Når vi er ferdige med å lage alle jetpelene, starter vi med å tilbakeføre området. Målet er at området blir så likt som mulig i forhold til hvordan det var før vi begynte med arbeidene våre. Dette inkluderer alle typer av reetablering; vi vil bygge nye bygg der disse er blitt revet, asfaltere og gjenskape hager. Infrastruktur for strøm, vann, kloakk og internett og så videre vil bli lagt helt nytt, og modernisert i forhold til hva som var der i utgangspunktet. Arbeidet med reetablering vil pågå ut 2022.


Publisert: 27. november 2020 klokken 11:57

Oppdatert: 6. mars 2023 klokken 13:11