Sikrer fremdrift og trygger arbeidsplasser

Vi møtte noen av hverdagsheltene som på helligdagene utfører nødvendig arbeid for byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, og fornyelsen av Drammen stasjon. Et femtitalls ansatte fra en rekke selskaper jobber for å løse oppgaver som må gjøres i togfrie spor i Drammen.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 11. april 2020 klokken 08:13

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:07

mann i anleggsmaskin

Trond Warberg fra NRC Group sier familien er vant til at han er på jobb i påsken. Jobben han gjør, er en del av de forberedende arbeidene, grunnarbeider og jernbaneteknikk for utbyggingsprosjektet i Drammen. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

Bane NOR har som oppgave å holde hjulene best mulig i gang, samtidig som vi og entreprenørene følger opp reglene som reduserer koronasmitte. Utbyggingen av nye dobbeltspor er viktig for hele verdikjeden, og kan bidra til å trygge arbeidsplasser. Arbeidet som måtte gjøres ved påskens togfrie dager var intet unntak.

På landsbasis var det ca. 1100 personer som jobber langs jernbanen i påsken, med små og store arbeidsoppgaver - i Drammen jobber rundt 50 personer fra et titalls selskaper denne påsken.

Blitt vant til å jobbe i påsken

Tidlig skjærtorsdag morgen, ved stasjonen i Drammen, gjør bas og maskinfører Trond Warberg seg klar for dagens oppgaver. 

– Kone og barn er vant til at jeg er på jobb i påsken, det har blitt vanlig at jeg jobber på helligdager, sier Trond, som kommer fra Spjelkavik utenfor Ålesund.

Når han tenker seg om, tror han at påsken har betydd arbeid siden 2005. Han kjører en gravemaskin som går på skinner, og jobber denne påsken på strekningen fra Drammen stasjon til området rett vest for bybrua.

De siste årene har han jobbet på diverse anlegg på Østlandet, der oppgavene har handlet om vedlikehold og rehabilitering av jernbanen. Nå er det midlertidige føringsveier ved Drammen stasjon som er på gang. Han er en av de som skal sørge for ca 140 meter føringsveier i betong. De blir liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua. Warbergs arbeidsgiver NRC Group, er i gang med forberedende arbeider, grunnarbeider og jernbaneteknikk for utbyggingsprosjektet i Drammen.

Godt planlagt - vel gjennomført

– Med oppgavene vi har her er det lett å tilpasse seg korona-regler med avstand. Det går i grunnen greit, sier Warberg.

Etter å ha passert Warberg og hans gravemaskin, er det gulkledde arbeidsfolk i sporene som preger jernbaneområdet.

Når påskearbeidet oppsummeres, er det i tråd med planene foretatt en større omkobling av strømforsyningen ved Drammen stasjon. Det er faset inn et nytt koblingshus på høyspenningsanlegget for kjørestrøm, i tillegg til oppgradering av det skjermbaserte trafikkstyringssystemet til togstyrerne i Drammen.

En del av noe større

Et nettverk av oppgaver er utført, noen store, godt synlige og hørbare, andre kan virke små og ubetydelige for en utenforstående. Det alle fagfolk på jobb i sporet vet, er at alle arbeidsoppgavene er små deler av et mye større bilde.

Timene Warberg og hans kolleger fra et titalls selskap la ned denne påsken, bidrar til syvende og sist til at vi i 2024 får mulighet til fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  Knutepunktet i Drammen blir styrket, og får en mer effektiv togtrafikk gjennom byen. Tiden de jobber, og hensynet de tar mot korona-smitte, gjør også at vi holder hjulene i gang.

God produksjon hele veien

Dette er prosjektsjef Hanne A. Stormo klinkende klar på. Hun leder utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Gjennom å holde aktivitetsnivået oppe i påbegynte prosjekter bidrar Bane NOR til å holde samfunnet i gang.

– Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er viktig for å komme gjennom krisen og å trygge flest mulig arbeidsplasser. For prosjektet vårt her i Drammen ønsker vi å sikre fremdrift med mest mulig normal drift, sier Stormo.

Hun forteller om god produksjon i anleggene i Drammen, fra arbeid ved Drammen stasjon til anleggene ved Nedre Strøm, Gulliksrud, Danserud og Austad.

– Vi er imponert over våre entreprenører og leverandører som jobber svært godt med å sikre fremdrift i denne krevende perioden – også i påsken, sier Stormo.


Publisert: 11. april 2020 klokken 08:13

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:07