Koronakrisen førte til digital kreativitet på anleggsplassene

Da koronakrisen krevde hjemmekontor, tok kollegene i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen digitale grep slik at alle kunne bli med inn på anlegget.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 26. mai 2020 klokken 13:15

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:13

Bilde av to menn i vernetøy

Når Lars Petter Rypdal, i tillegg til Kai Ottos streaming kjører dronen over anlegget, blir aktivitetene på anleggsområdet oversiktlig og gir god informasjon til kollegaene på hjemmekontor. Bane NOR

For å komme på innsiden av anleggsgjerdene der det bygges nye jernbanespor i Norge, må du normalt ha gyldig HMS-kort og tre sikkerhetskurs. I en tid med koronatiltak har dette endret seg. Nå kan du besøke anleggsplassen virtuelt, og i sann tid diskutere løsninger og problemstillinger du ser der med kollegene dine.

– Som byggherre må vi være til stede og utføre kontroller og ha god oversikt over alle arbeider som foregår innenfor anleggsgjerdene, sier Hanne Stormo, som leder Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen.

Byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen innebærer krevende byggemetoder, som igjen stiller krav til høy kunnskap og strenge sikkerhetstiltak.

Korona digitaliserte anleggsrunden

– Når alle som ikke har driftskritiske oppgaver er pålagt hjemmekontor fikk vi en utfordring ved anleggene våre, fortsetter prosjektsjefen.

Men med hjelp fra to ansatte utstyrt med mobiltelefon, drone og en kamerastabilisator kan alle kolleger i prosjektet nå inviteres inn til en daglig runde på anlegget.

– Jeg er imponert over hvor kjapt medarbeiderne våre tok digitale verktøy i bruk da koronatiltakene satte andre fysiske begrensninger. Digitale hjelpemidler mange knapt kjente før krisen, er blitt en naturlig del av arbeidshverdagen, forklarer Stormo.

Anleggsstart – og stengetid

I mars var anleggsarbeidene på Nedre Strøm i ferd med å komme i gang for alvor. Samtidig ble nesten alle sendt hjem på hjemmekontor.

Kai Otto Olsen er ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved anleggsområdet der Bane NOR er i gang med å bygge en betongtunnel i Drammen.

– Vi var bare to fra byggeledelsen som fikk lov til å være fast til stede på anlegget da begrensingene i forbindelse med korona kom. Lise Backer, som er prosjektleder for denne delen av anlegget, satte raskt i gang med faste morgenmøter på Teams. Da tok jeg like godt med meg mobilen ut på anlegget mens møtet pågikk. Slik kunne jeg vise hva som skjedde der hver dag. Det ble så populært at vi har gjort det til en daglig rutine, forteller Olsen.

Med kamerastabilisatoren blir bildene av hva som foregår på anlegget både klarere og mer stabile. Når hans kollega, Lars Petter Rypdal, i tillegg kjører dronen over anlegget, blir aktivitetene på anleggsområdet oversiktlig og gir god informasjon til kollegaene på hjemmekontor.

Kan følge utviklingen på trygg avstand

– I utgangspunktet kalte prosjektlederen inn til daglige, litt uformelle morgenkaffemøter for at gruppa som jobber med denne delen av prosjektet skulle holde kontakten med hverandre fra hvert sitt hjemmekontor, forklarer prosjektsjef Stormo.

Nå erfarer hun at store deler av utbyggingsorganisasjonen i Drammen kan følge utviklingen på anlegget bedre enn noen gang.

– De færreste av oss er daglig ute på anlegget. Nå kan vi stille spørsmål til det vi ser, utveksle synspunkter, avklare det vi er usikre på og avtale aktiviteter som skal skje i løpet av dagen, sier hun.

Åpnet for nye muligheter

Hun tror dette trigger flere til å ta i bruk innovative løsninger også når vi er tilbake i en mer normal arbeidshverdag.

– Vi tar koronaepidemien på det dypeste alvor, derfor har det også vært helt nødvendig å finne løsninger som reduserer risikoen for smitte, vi måtte tenke «utenfor boksen». Jeg tror disse løsningene, som nå bidrar til mindre smitterisiko blant både våre og entreprenørens ansatte, gir oss nye muligheter som vi tar med oss den dagen vi er tilbake i normalen, sier Hanne Stormo.

Hun legger til at når arbeidet med dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen er ferdig i 2024, vil det bidra til økt fart, bedre punktlighet og flere avganger på Vestfoldbanen.

Dette er viktig når Bane NOR filmer på anleggsområdet

Når det blir filmet på anleggsområdet i forbindelse med morgenmøtene er det viktig å ta hensyn til lover og regler når det gjelder personvern. Dette løser Bane NOR på denne måten:

  • Det blir filmet på anleggsområdet for å vise framdrift og konkrete situasjoner.
  • Filmingen overføres direkte, blir ikke tatt opp eller lagret.
  • Den som filmer unngår å filme personer slik at de er gjenkjennelige.
  • De som arbeider på anleggsområdet er informert om at det blir filmet.
  • De som får tilgang til å være med på møtet er folk som vanligvis har adgang til anlegget.
  • Drone brukes bare unntaksvis, etter behov.

Publisert: 26. mai 2020 klokken 13:15

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:13