Høie møtte anleggsarbeiderne for å snakke om psykisk helse

Tenk deg lange dager inne i en mørk og fuktig tunnel, og kvelder og netter på ei brakke. Perioder borte fra familie, venner og hjemmet ditt. Så topper du dette med de begrensede mulighetene til å dyrke interesser og et sosialt liv i friperiodene. Da forstår du sikkert betydningen av å ivareta en god psykisk helse.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 9. oktober 2020 klokken 12:28

Oppdatert: 10. oktober 2020 klokken 10:48

Bilde av helseminister Bent Høie i samtale med mann.

– Noen ganger er en prat nok, andre ganger må man ha profesjonell hjelp. Det er viktig å skape et miljø for åpenhet rundt psykisk helse, sier Bent Høie. Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR

I anledning Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober inviterte Bane NORs entreprenør Veidekke, helseminister Bent Høie til å besøke anleggsfolket som i disse dager bygger Drammenstunnelen.

Ved anlegget på Gulliksrud i Drammen skulle Høie få vite mer om arbeidet som gjøres for større åpenhet om psykisk helse blant ansatte på anlegget.

– Det er interessant å høre hvordan dere jobber med åpenhet rundt psykisk helse, for det er jo en mannsdominert bransje, sier Høie i møtet på brakka.

Neal Nordahl, direktør for Veidekkes anleggsvirksomhet, ønsket å invitere Høie til et møte for å fortelle om det viktige arbeidet, som står på agendaen hele året. 

– For en som har det mentalt utfordrende kan et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø være helt avgjørende. En leder - eller kollega - som ser de rundt seg, gir dem tilhørighet og følelsen av å bli verdsatt, kan gjøre stor forskjell, sa Nordahl.

Signerte, startet – så kom korona

Et knapt kvartal før Norge innførte de strengeste tiltakene i fredstid, signerte Veidekke kontrakter for nær 4 milliarder med Bane NOR. På nyåret var et betydelig antall anleggsfolk i gang med å bygge bergtunnel, kulvert og løsmassetunnel i Drammen.

Flere hundre er nå i sving, og Veidekke melder om en oppbemanning av folk ved det som i 2025 skal bli den nye Drammenstunnelen, og en ny dobbeltsporet del av Vestfoldbanen.

– Med faren for koronasmitte ved arbeidsplassene våre fikk vi alle en tilleggsutfordring. Den gjorde oss ekstra bevisste på å ivareta alle de ansattes psykiske helse – enten de har arbeidsplassen sin ute på anlegg eller på et kontor, sier Hanne Stormo, Bane NORs prosjektsjef for utbyggingen i Drammen.

Bane NOR kontraktsfestet helsekrav

I kontrakten som ble signert på tampen av 2019, er det nedfelt krav om å ivareta de ansatte.

– Dette prosjektet skal bygges av folk som blir godt ivaretatt når det kommer til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det har vi som byggherre et krav til, både i møte med egne ansatte og de ansatte hos entreprenørene våre, sier Hanne Stormo og legger til;

– Å gjøre dette er ikke like synlig som det vi skal bygge, men er vel så viktig i den store sammenhengen. Som leder er det viktig å se de ansatte og vise at det de gjør er verdifullt, sier hun.

Noen ganger er en prat nok

Veidekkes bedriftslege Kjell Aage Sørensen og hovedtillitsvalgte i Veidekke, Inge Ramsdal, forklarte helseministeren hvordan det sakte men sikkert har blitt større åpenhet rundt hvordan man har det psykisk i Veidekke.

– Jeg skjønner at dette er noe dere har jobbet lenge med. Det er interessant å høre hvordan dere opplever at det er skapt rom for å snakke med kolleger om de vanskelige tingene. Vi har alle psykisk helse som vi må ta vare på, vår egen og hverandres. Det er viktig å være åpne og snakke om de utfordringene vi alle møter i livet. Spør kolleger og venner: «hvordan har du det?». Noen ganger er en prat nok, andre ganger må man ha profesjonell hjelp. Viktig å skape et miljø for åpenhet rundt psykisk helse, sa statsråden.

Sørensen fortalte også hvordan ulike tiltak bidrar til å åpne opp og få folk til å se hverandre i det daglige, som ledere og kolleger, uavhengig av hvor i organisasjonen de jobber.

– Gjennom mange år har Veidekke arbeidet for å få denne åpenhetskulturen, som vil si at vi snakker om de vanskelige temaene: sykefravær, psykiske plager, rus og avhengighet, konflikter, mobbing og trakassering. Det å bygge en åpenhetskultur er langsiktig arbeid med forankring i ledelsen og hos de ansatte, sier Sørensen.


Publisert: 9. oktober 2020 klokken 12:28

Oppdatert: 10. oktober 2020 klokken 10:48