Baneservice AS vant kontrakt om signalanlegg i Drammen

Bane NOR signerte mandag kontrakt med Baneservice AS om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 8. september 2020 klokken 09:31

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:29

To kvinner sittende med papirer, mange folk i bakgrunnen

I forgrunnen sitter Bane NORs prosjektsjef Hanne Stormo og administrerende direktør i Baneservice. Bak dem ser vi en rekke nøkkelpersoner, fra venstre Henrik Liane Håkensen fra Bane NOR, Stian Olafsen og Kjell Åge Eivindsen fra Baneservice, med Bane NORs Jan Johannessen og Eirik Harding Hansen, samt Terje Wilhelmsen fra Baneservice helt til høyre i bildet. Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR

Kontrakten omfatter ombygging av eksisterende NSI-63 signalanlegg for hele prosjektområdet i midlertidige driftsfaser frem til ERTMS blir tatt i bruk som permanent signalanlegg.

Kontrakten ble signert 7. september, og det ligger an til oppstart av arbeidene høsten 2020.

– Jeg er glad for at vi signerer kontrakt med Baneservice for disse krevende signalarbeidene. Baneservice har i en årrekke jobbet med ulike arbeider på Drammen stasjon og har både en geografisk og teknisk kunnskap, sier Bane NORs prosjektsjef Hanne Stormo.

Ser god forståelse for oppgaven

Hun leder prosjektorganisasjonen som er ansvarlig for bygging av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

– I Baneservice ser vi en profesjonalitet og forståelse for oppgaven, og det gir oss en trygghet. Vi ser at man har jobbet grundig med tilbudsunderlaget, sier Stormo.

– Dette blir vår største signaljobb

– Dette er et viktig prosjekt for oss, der vi får trukket med oss vår totale kompetanse. Vi skal være en god leverandør for Bane NOR, i dette som blir vår største signaljobb, sier administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås.

Signaljobben som er signert, har en anslått kontraktsverdi på rundt 105 millioner kroner. Kontrakten er en del av InterCity-utbyggingen og er et av landets største jernbaneprosjekt. Det omfatter å bygge nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Det vil gi økt effekt, punktlighet og kapasitet mellom Oslo og Tønsberg. 

Godt trent organisasjon

Stormo peker på momenter som blir utfordrende ved Drammen stasjon under byggingen, som hun mener Baneservice er den rette til å løse sammen med Bane NOR.

– Vi skal over lang tid redusere til tre spor ved stasjonen. Med 850 togbevegelser i døgnet, for både persontrafikk og gods, gjør dette Drammen til et sårbart knutepunkt i denne perioden.

Hun minner om at utbyggingen som nå pågår, vil styrke Drammen som jernbanens knutepunkt og gi en mer effektiv togtrafikk gjennom byen.

Solide entreprenører

– På vår side har vi også blitt en godt trent organisasjon, med mye koordinering og mange grensesnitt som skal ivaretas, sier prosjektsjefen.

Hun er godt fornøyd med at Baneservice blir enda en solid entreprenør i rekken som signerer kontrakter i prosjektet. Fra før av har Veidekke og NRC Group signert store kontrakter her, mens hun lover at det er fortsatt mye som skjer på kontraktssiden i Drammen framover.   


Publisert: 8. september 2020 klokken 09:31

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 15:29