Bane NOR signerte kontrakt med NRC

Bane NOR har signert kontrakt for jernbanetekniske arbeider for InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, med NRC Group Norge.

 • Vestfoldbanen
 • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 23. januar 2020 klokken 08:35

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 14:50

To menn som tar hverandre i hånden

– Vi har både tillit til selskapet, og klare forventninger, sier prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen, Lars Tangerås. Her gir han Hans Olav Storkås, som er daglig leder i NRC Group Norge, et håndtrykk etter signering. Foto: Marianne Henriksen- / Bane NOR

Kontrakten omfatter forberedende arbeider, grunnarbeider og jernbaneteknikk for Vestfoldbanens utbyggingsprosjekt i Drammen med en samlet verd på ca 175 MNOK.  

Bane NOR skal bygge 10 km nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen, og bygge om Drammen stasjon. Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker innebærer dette at det blir dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2025. Det vil gi de reisende på Vestfoldbanen et nytt og forbedret togtilbud.

Har tillit og klare forventninger

– Vi har lært NRC godt å kjenne den siste tiden, siden vi har et godt samarbeid på Nykirke-Barkåker prosjektet, der vi signerte totalentreprisekontrakt med NRC om de jernbanetekniske arbeidene. Vi har både tillit til selskapet, og klare forventninger. Her i Drammen skal det jobbes i sentrumsområder som kan være mer krevende enn andre steder. Omfanget av naboer og interessenter som må tas hensyn til er større enn når vi bygger i jomfruelig terreng, sier prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen, Lars Tangerås.

Han trekker også fram den faglig sterke prosjektorganisasjonen til Bane NOR i Drammen, som vil være tilgjengelig med sin kompetanse.

– Det er viktig i et så stort og komplekst prosjekt, at vi har folk med erfaringer fra å bygge i tetteste Oslo, og utfordringene arbeid i perioder med stengt togtrafikk medfører, sier Tangerås.

Stort å være en del av jernbanesatsingen

– Vi ser frem til å være en del av denne massive satsningen på jernbane i Norge, og sørge for en smidigere reisevei for en rekke brukere – og samtidig bidra til at landet vårt har en bærekraftig infrastruktur, sier Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Group Norge.
– Prosjektet passer oss som organisasjon meget bra, da det er et prosjekt hvor mange disipliner er involvert. Vi har den største delen av verdikjeden i eget hus, med eksempelvis sporbygging, KL-anlegg, Signalarbeider, riving, VA-arbeider og massedeponering for å nevne noe, og vi ser at dette er en stor fordel i prosjekter som dette, sier Storkås.

Kontrakten omfatter diverse grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider, blant annet vest for Rødgata, Nybyen, Sundhaugen, Kreftings gate, Drammen stasjon og annet. Oppstart av arbeidene blir i løpet av denne våren.

Nøkkelinformasjon om prosjektet:

 • Byggestart 2019
 • Planlagt åpning 2025
 • 10 km nytt dobbeltspor
 • 6 km ny bergtunnel
 • 275 m løsmassetunnel
 • 700 m kulvert (betongtunnel)
 • Ombygging Drammen stasjon
 • Nytt dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen
 • Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018
 • Styringsramme 12,7 mrd kroner

Publisert: 23. januar 2020 klokken 08:35

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 14:50