Vellykket «påskebrudd» i Drammen

I påsken har prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skiftet ut en gammel steinkulvert med en betongkulvert under sporet i Kobbervikdalen. Det var en stor og komplisert jobb, og alt ble utført på 100 timer, i en periode da togene ikke kjørte.

Publisert: 26. april 2019 klokken 09:07

- Planlegging er utrolig viktig for en god gjennomføring av arbeider i togfrie perioder, sier byggeleder i Bane NOR, Jon Brekke.
- Vi har hatt mye dialog med vår entreprenør Isachsen Anlegg om gjennomføringen av arbeidene i påsken, og jeg er glad for å kunne fortelle at det gikk nøyaktig som det skulle.

- Gikk som planlagt

Arbeidene i påsken dreide seg om å etablere en ny undergang under sporet ved anleggsområdet på Danserud i Kobbervikdalen. Fra dette området skal det etableres en tverrslagstunnel inn til den nye dobbeltsportunnelen gjennom Strømsåsen. For å få til dette er det nødvendig å ha en undergang som har plass til store maskiner og lastebiler.

Siden dette involverte å kappe togsporet, så måtte det gjøres i en periode der togene ikke gikk, det vi i jernbanen kaller et «brudd». Slike brudd kan være korte eller lange. I forbindelse med store arbeider, som i Lieråstunnelen eller vedlikehold på Oslo S, kan det være 6 uker lange brudd. Dette hører til sjeldenhetene. Som oftest er det snakk om å stoppe togtrafikken i de røde dagene i en ferie, eller i en helg. Det betyr at det ikke er lang tid til å utføre arbeidene, og man har ikke råd til å gjøre feil.

- Sett i sammenheng med hele prosjektet vårt, så var ikke dette en stor jobb, sier Brekke.
- Men dette var det første bruddet vårt, altså en jobb med en absolutt frist, og det er alltid litt nervepirrende. Derfor var det veldig positivt at vi fikk til jobben akkurat slik vi planla.

- Gode kolleger

- Dette hadde heller ikke gått uten veldig mange dyktige kollegaer som jeg er så heldig å ha, sier Jon Brekke.
- Både i planleggingsfasen og under gjennomføringen har dyktige fagfolk stått på og sørget for at dette ble vellykket, så det er mange som skal dele æren.

Arbeidene begynte klokken 00.50 natt til skjærtorsdag, og var ferdige klokken 05.30 på morgenen andre påskedag. På disse få dagene ble sporet kappet over undergangen, den gamle steinkulverten ble tatt ut, det ble gravd ut plass til den nye, større betongkulverten, den ble kjørt inn, det ble fylt på med masser på begge sider, sporet ble lagt tilbake, justert og sveiset.

- På det meste var det syv gravemaskiner som var i sving på et lite område, sier Jon Brekke.
- Det var hektisk aktivitet hele helgen, og jeg må virkelig få skryte av entreprenøren vår, Isachsen Anlegg, og underleverandørene deres. De sto virkelig på, og hadde god kontroll på hvor de skulle være til enhver tid. Vi hadde ikke en eneste skade, og det er jeg fryktelig stolt av. Vi fikk heller ikke inn noen klager på bråk fra anlegget, så for oss var dette vellykket, sier Brekke.


Publisert: 26. april 2019 klokken 09:07