Veidekke tildelt kontrakt for løsmasse- og betongtunnel

Bane NOR har tildelt to kontrakter knyttet til arbeidet med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Veidekke Entreprenør AS er tildelt kontrakten for løsmasse- og betongtunnel på InterCityprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 24. oktober 2019 klokken 14:00

Oppdatert: 5. november 2019 klokken 13:46

Illustrasjonen viser hvor den 540 meter lange betongtunnelen skal gå.

Illustrasjonen viser hvor den 540 meter lange betongtunnelen skal gå.

- Vi er svært godt fornøyd med å inngå to kontrakter med så kompetente aktører, sier prosjektdirektør for Utbygging Vestfoldbanen, Lars Tangerås. 
- Arbeidet med å skape en bedre hverdag for reisende på Vestfoldbanen er godt i gang, og nå er vi enda et stort skritt nærmere dobbeltspor hele veien mellom Oslo og Tønsberg. 

Veidekke bygger hele tunnelen i Drammen 

For prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har Bane NOR tildelt totalentreprisen for løsmasse- og betongtunnel til Veidekke Entreprenør AS. Kontrakten har en verdi på 1.827 MNOK, og inkluderer en 540 meter lang betongtunnel, som går over i en 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen.  

Dette er den andre tunnelkontrakten Veidekke vinner i prosjektet i Drammen. Tidligere i høst signerte Bane NOR kontrakt med selskapet om bygging av en 6km lang bergtunnel gjennom Strømsåsen. Løsmasse- og betongtunnelen skal koble seg på denne bergtunnelen.  

Tett dialog 

Kontrakten i Drammen er tildelt etter en prosess som kalles konkurransepreget dialog. Det betyr at entreprenørene har blitt tidlig involvert i dialog med Bane NOR om hva som er den beste løsningen, og forskjellige løsninger har blitt utvekslet og vurdert underveis. 

- Å bygge løsmassetunnel er lite kjent i Norge, derfor var det nyttig å kunne involvere leverandørmarkedet og finne løsninger som best oppfyller Bane NORs behov, sier prosjektdirektør Lars Tangerås. 

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.


Publisert: 24. oktober 2019 klokken 14:00

Oppdatert: 5. november 2019 klokken 13:46