Tok med nødetatene på befaring

Dersom alarmen går, skal nødetatene vite nøyaktig hvordan de kommer til anleggsplassene. Derfor inviterte Bane NOR nødetatene til befaring og informasjon om utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 20. november 2019 klokken 08:32

Oppdatert: 20. november 2019 klokken 15:06

Bilde av mennesker i vernetøy og uniform på byggeplass

På turen rundt i Drammen var det folk fra politi, brannvesen, ambulanse og Arbeidstilsynet representert. Ikke alle stedene har en gateadresse, derfor forholder vi oss til en GPS-posisjon for å kunne gi nøyaktig møteplasser. Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR

– Det er mye anleggsarbeid som skal utføres fram mot åpningen av hele prosjektet i 2025, og det er avsatt tilstrekkelig med tid for alt arbeid som skal gjøres. Det viktigste i forberedelsesfasen er å planlegge med god sikkerhet i utførelsesfasen, sa Torstein Dahle da han ønsket personell fra nødetatene i Drammen velkommen til Bane NORs brakkerigg på Gulliksrud.

Dahle er ansvarlig for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

Informasjonstur fra port til port

Etter å ha presentert de ulike byggefasene og arbeidene i InterCity-prosjektet på Drammen stasjon og Vestfoldbanen, kjørte det en kortesje av biler fra anleggsplass til anleggsplass.

Målet var nødetatenes oppmøtesteder, som er ved portene inn til de ulike anleggene.

– En kjentmann vil åpne portene for dere ved utrykning, de er ellers låst elektrisk av sikkerhetsmessige hensyn, forklarer Dahle.

GPS framfor gateadresser

På turen rundt i Drammen var det folk fra politi, brannvesen, ambulanse og Arbeidstilsynet representert.

– Ikke alle stedene har en gateadresse, derfor forholder vi oss til en GPS-posisjon for å kunne gi nøyaktig møteplasser, sier den SHA-ansvarlige.

Dahle sa videre at Bane NOR ser det som viktig at nødetatene har kunnskap om anleggsarbeidene hvis alarmen går. Derfor vil det bli arrangert flere befaringer framover sammen med nødetatene.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var at dette var nyttig og viktig informasjon å få, og like viktig å bli bedre kjent med prosjektet og få snakke med de sikkerhetsansvarlige.


Publisert: 20. november 2019 klokken 08:32

Oppdatert: 20. november 2019 klokken 15:06