Historisk vedtak for Vestfoldbanen og Drammen

Nå er det klart for tidenes jernbaneutbygging i Drammen, og det store løftet Bane NOR har forberedt her. I 2025 dobles kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg.

Publisert: 21. juni 2019 klokken 07:35

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 12:35

Leder av utbyggingen i Drammen, prosjektsjef Hanne Anette Stormo, er godt fornøyd med vedtaket fra Stortinget torsdag 20. juni. Nå kan det omfattende arbeidet hun skal lede virkelig starte.

Organisasjonen hennes har forberedt seg lenge. Det er planlagt og klargjort for tidenes utbygging av jernbanebyen Drammen.

Gevinst i bedre togtilbud

Stormo understreker betydningen det nye dobbeltsporet gjennom Drammen vil få både for Drammens befolkning, byutviklingen her og alle Vestfoldbane-byene. Kapasiteten mellom Tønsberg og Drammen blir doblet.

– Nå skal vi legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, sier prosjektsjefen.

–  Utbyggingen innebærer en positiv utvikling av Drammensområdet, som vi gleder oss til å ta fatt på. Jobben vi skal gjøre vil gi bedre vilkår for de reisende, for miljøet og for samfunnsutviklingen. Det ser vi der Bane NOR bygger ut og ruster opp jernbanen for fremtiden, fortsetter Stormo.

Trygg på gjennomføringen

Hun har vært klar over at en investeringsbeslutning fra Stortinget lå i kortene. Nå er den vedtatt; Bane NOR kan for alvor starte realiseringen av InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

– Vi er klare til å ta fatt på arbeidene til høsten, akkurat som planlagt, sier Stormo.

For utbyggingsprosjektet i Drammen anbefalte regjeringen en kostnadsramme på 14,6 milliarder kroner, og en styringsramme på 12,7 milliarder. Denne anbefalingen fulgte Stortinget opp med vedtak torsdag.

Stormo har tro på at utbyggingen i Drammen vil bli ferdigstilt innenfor tidsrammen og en forventet kostnad på 12,7 mrd kroner.

–  Når vi ferdigstiller, kommer utbyggingen alle til gode i form av samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster. Tallenes tale fra store jernbaneutbygginger er tydelig på nettopp dette, sier hun.

Mulige kostnadsreduksjoner

Hun forteller at prosjektorganisasjonen vil fortsette arbeidet med å få ned kostnadene parallelt med byggearbeidet. Det er gjennomført flere sparetiltak som ikke gjenspeiles i Stortingets ferske vedtak.

Stormo forteller at endret utbyggingsrekkefølge førte til lavere kostnader, et annet eksempel som ble besparende er endret broløsning over E-18 i Kobbervikdalen.

– Bane NOR skal bygge mer jernbane for pengene. Det skal vi bidra til også her i Drammen. Vi jobber hele tiden med å finne gode alternative løsninger som kan redusere kostnadene sier Stormo.

Sikkerhet i nærmiljø og på anlegg

– Utbyggingsprosjektet vårt her er et av landets største. Det betyr at vi har en omfattende byggeperiode foran oss, sier Stormo.

Hun understreker at Bane NOR skal gjøre sitt beste for at nærmiljøet rundt byggeplassene blir godt ivaretatt, at trafikksikkerhet blir tatt på alvor.

– Vi jobber tett med kommunen og Statens vegvesen for å få til gode løsninger for både innbyggere og reisende. På anleggsplassene jobber vi kontinuerlig skadeforebyggende, for vi skal ha sikkerhetskulturen som ryggmargsrefleks. Alle skal komme hele hjem hver dag, sier prosjektsjefen.


Publisert: 21. juni 2019 klokken 07:35

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 12:35