Slik blir nye Drammen stasjon

I 2025 får Drammen en ny stasjon som åpnes mot byen, med direkte tilgang fra bybrua og elvepromenaden til plattformene. Togtilbudet styrkes og det frigis nye områder for byutvikling.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 22. november 2019 klokken 10:15

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 14:36

Datamodellbilde av hvordan Drammen stasjon kan se ut i 2025

Datamodellbilde av hvordan Drammen stasjon kan se ut i 2025 Illustrasjon: Norconsult og Baezeni for Bane NOR

De siste tiårene har Drammen sentrum blitt kjent for sin transformasjon fra en tungt trafikkert, grå og kjedelig bilby til en spennende, flott og åpen elveby. Det er en utvikling Bane NOR ønsker å bidra til. I 2025 skal nye Drammen stasjon stå klar. Det vil få stor betydning for hele området rundt jernbanen.

– Vi skal få til et vesentlig løft. Dette vil gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig skal vi bidra til sentrumsutviklingen, sier prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR.

Planlegger park og flott stasjon

Fra den nye bybrua vil det være atkomst ned til alle plattformene på den nye stasjonen. Også fra elvepromenaden vil en kunne spasere rett inn på den nordligste perrongen.

Illustrasjon som viser ny tilgang til plattformene fra brua

Illustrasjon som viser ny tilgang til plattformene fra brua Illustrasjon: Norconsult for Bane NOR

Området åpnes opp, samtidig som store arealer frigjøres og kan brukes til byutvikling. Dette gjelder blant annet arealet rett vest for stasjonen, ved elvebredden.

– Her planlegges det parkområde og et næringsbygg, forteller Stormo.

Det samme gjelder det enda større området i Nybyen. I byggefasen skal dette brukes til midlertidig togparkering. Når stasjonen står ferdig i 2025 frigis området til grønn byutvikling.

– Vi bidrar til transformasjonen av Drammen. Stasjonen blir estetisk vakrere, den nye bybrua blir et blikkfang og en livsnerve i bylivet. Samtidig åpner vi opp for grønn, klimavennlig fortetting og byutvikling i områdene rundt stasjonen, sier Stormo.

Illustrasjon fra stasjonen

Drammen stasjon får et visuelt løft. Illustrasjon: Norconsult for Bane NOR

Hever hele stasjonsområdet

Bane NOR føler seg sikre på at resultatet skal bli bra, både for byen og jernbanen. Stasjonen vil sørge for en effektiv trafikkavvikling, med større kapasitet og flere avganger. Forsinkelser skal det bli langt færre av. Det skyldes blant annet innføring av det nye signalsystemet ERTMS. Dagens utstyr er basert på teknologi fra 60-tallet som det ikke lenger selges reservedeler til.

Prisen drammenserne må betale for alt det nye, er noen år med byggeaktivitet ved stasjonen.

– Vi starter forberedende arbeider til sommeren. Dette skal ikke være til noen stor ulempe for noen. Påsken 2023 starter hovedarbeidene, som blant annet går ut på å heve hele stasjonsområdet 40 centimeter. Det gjør vi for å sikre området mot flom, forteller prosjektleder Eirik Korsnes.

I tillegg vil plattformen bli forlenget til 350 meter, og etter ombyggingen vil det være plattform til alle de seks sporene.

Folk vil merke utbyggingen

I deler av den mest hektiske byggeperioden vil passasjerene måtte benytte buss for tog. Noen avganger fra Oslo vil få endestasjon på Brakerøya, før de snur og kjører tilbake mot hovedstaden. Deler av stasjonsområdet stenges og kun halvparten av sporene vil være i bruk.

– Drammenserne kommer til å merke at vi bygger. Særlig fra påsken 2023 til vi er ferdige sommeren 2025 vil folk oppleve ulemper. Vi skal være konkrete i vår informasjon slik at vi er mest mulig forutsigbare for våre omgivelser, lover Korsnes.

I 2022 skal dagens bybru rives. Det vil komme en midlertidig gang- og sykkelvei over elva, mens Bane NOR bygger deler av den nye brua over stasjonsområdet. Dette skal stå klart i 2025. Kommunen bygger hoveddelen av brua, fra elvebredd til elvebredd, og gjør seg også ferdige i 2025.


Publisert: 22. november 2019 klokken 10:15

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 14:36