Signerte tunnelkontrakt med Veidekke

Tirsdag signerte Bane NORs utbyggingsdirektør Stine Undrum og Veidekkes konsernsjef Jimmy Bengtsson kontrakten som formelt gir Veidekke Entreprenør oppdraget med 6 km bergtunnel i Drammen.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 8. oktober 2019 klokken 16:40

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 14:23

To mennesker i vernetøy som tar hverandre i hånden

Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Undrum, gir et håndtrykk til konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke, foran tunnelpåhugget i Drammen. Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR

Når utbyggingsdirektør Stine Undrum gir et håndtrykk til konserndirektør Jimmy Bengtsson fra Veidekke Entreprenør foran tunnelpåhugget i Drammen, føler hun seg på trygg grunn i Bane NORs valg av entreprenør.

Som tidligere prosjektdirektør for Utbygging av Vestfoldbanen har hun erfaring med Veidekke fra byggingen av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn, der Veidekke hadde Skillingsmyrentreprisen. 

Kontrakten som nå ble signert, er en totalentreprise med kontraktsverdi 1,96 milliarder kroner ekskl. mva.

Flere store kontrakter skal landes

Etter signeringen går det fort mot byggestart, som er forventet i november 2019.

Det er flere kontrakter som skal landes, dette er kun en av flere store entrepriser som Utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skal inngå det neste året.

– Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag, sier Undrum.

Solid aktør

– I Veidekke har vi en solid aktør som kommer inn i vårt prosjekt her i Drammen. De leverer på kvalitet, har gode referanser, og som vi kjenner godt fra tidligere tunnelprosjekter, sier Undrum.

Hun legger til at Bane NOR har lagt bak seg en grundig prosess som gjør henne sikker på at Veidekke blir en god leverandør også denne gangen. Det er to selskaper som kjenner hverandre godt, med en felles erfaring som gir ekstra trygghet.

Kjernekompetanse: fjell og betong

– Vi er svært glade for å ha vunnet konkurransen om dette store oppdraget, som vil bety så mye for så mange. Her får vi virkelig bruk for Veidekkes kjernekompetanse på fjell og betong. Nå ser vi frem til et godt samarbeid med Bane NOR om byggingen av jernbanetunnelen, som vil gi togreisende på Østlandet større fleksibilitet i hverdagen, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.


Publisert: 8. oktober 2019 klokken 16:40

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 14:23