Signerte kontrakt med lokal entreprenør

Mandag signerte Bane NOR kontrakt om lokale støytiltak i Drammen med bedriften RVS AS.

Publisert: 28. mai 2019 klokken 08:59

Oppdatert: 28. mai 2019 klokken 10:26

Den Hokksund-baserte entreprenøren får jobben med avbøtende tiltak på rundt 50 hus, samt støyskjerming av Lassebakken barnehage.

– Det er alltid hyggelig å signere kontrakt med en lokal helt, sier leder for Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Stormo.

Hun gir daglig leder i RVS, Preben Holter Ellingsen, et fast håndtrykk etter signering. Entreprenøren har dermed sikret seg et oppdrag på i underkant 6 millioner, innen et fagfelt bedriften har god kompetanse på.

Vant anbudskonkurranse

Oppdraget omfatter en rekke støytiltak, blant annet utskiftning av vinduer, innvendig fasadetiltak, lydventiler og støyskjerm ved Lassebakken barnehage. Tre lokale entreprenører ble invitert til å gi tilbud, basert på erfaringen deres på feltet.

– Når vi skal bygge så omfattende gjennom en by, er det ekstra hyggelig at det drypper på noen lokale bedrifter. Det er viktig å ta vare på lokale entreprenører, sier prosjektsjef Hanne Stormo.

30 år med støytiltak

– Vi har jobbet mye med støytiltak, det er vår nisje. Vi har faktisk 30–års jubileum i år, sier Preben Holter Ellingsen.

RVS AS har hovedkontor i Hokksund, avdeling i Oslo og har rundt 40 ansatte. Dette er håndverkere som blir kurset jevnlig i faget sitt og som har god erfaring fra å jobbe hjemme hos folk som blir berørt av store utbyggingsprosjekter.

– Folk er stort sett positive når vi kommer hjem til dem, sier Holter Ellingsen.

– Ja, deres oppgave er jo å sørge for at de får det bedre, bekrefter Stormo.

Oppstart i sommer

Planlagt oppstart for arbeidet er uke 28, i Lassebakken barnehage med utskifting av vinduer, fasadetiltak og noe forbedrende arbeider til støyskjerm for barnehagen.

I august starter arbeidet med støytiltak på 53 boliger for området Sundhaugen/Austad

Denne entreprisen skal være ferdig 1. februar 2020. Alle berørte for støytiltak er blitt kontaktet av Bane NOR. 

Har du ytterligere spørsmål, kontakt: udk@banenor.no.


Publisert: 28. mai 2019 klokken 08:59

Oppdatert: 28. mai 2019 klokken 10:26