Isachsen vant kontrakt i Drammen

Bane NOR har signert kontrakt med Isachsen Anlegg AS om forberedende arbeider for InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten har en verdi på 22 millioner kroner, og arbeidene har oppstart høsten 2019.

Publisert: 4. juli 2019 klokken 16:58

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 12:36

– Jeg er godt fornøyd med at Isachsen Anlegg vant denne kontrakten, sier prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo.
– Det er en entreprenør vi kjenner fra før, og som vi vet kan gjøre en god jobb.

Isachsen Anlegg AS ble etablert i Solbergelva i 1986, og er nå en del av BetonmastHæhre-konsernet. I dag har selskapet hele Østlandet som nedslagsfelt, men de kjenner Drammensområdet spesielt godt. Det er avdelingen Anlegg BVT (Buskerud, Vestfold, Telemark) som skal utføre jobben, og det var prosjektsjef i avdelingen, Roger Kjenås, som signerte kontrakten på vegne av selskapet.

Kontrakten gjelder forberedende arbeider ved Sundhaugen i Drammen, ved den nye avgreiningen til Vestfoldbanen. Arbeidene omfatter blant annet rørkryssinger, føringsveier, vannledning og legging og tilkobling av høyspentkabler. Kontraktsummen er 22 millioner kroner, og arbeidene begynner i høst.

– Midt i blinken

– Dette er en kontrakt som er midt i blinken for oss, siden bane er et av våre satsingsområder, sier prosjektleder hos Isachsen Anlegg, Svein Olav Bakken Haugen.
– Og så ligger Drammen midt i nedslagsfeltet vårt, det er en by vi kjenner godt, så vi er forberedt på den logistikken som kreves når man jobber inne i byen. Ikke minst når det gjelder trafikk og naboer tett på anlegg.

Godt samarbeid

Dette er ikke den første kontrakten Isachsen Anlegg har vunnet i det store prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen. Bedriften utfører også forberedende arbeider til de store tunnelkontraktene i prosjektet, blant annet etablering av rigg- og anleggsområder flere steder i Drammen.

– På en måte kan man si at bilen er litt i trill, siden vi kjenner prosjektet fra før, sier Bakken Haugen.
– Til nå har samarbeidet vært godt, og vi har klart å finne løsninger sammen. Det skal vi klare i fremtiden også.

– For oss i Bane NOR er det en fordel å ha en entreprenør som både kjenner lokalområdet og har kunnskap om prosjektet vårt. Det gjør Isachsen. Når de i tillegg leverte det beste tilbudet, så er jeg sikker på at dette blir bra, sier Hanne Anette Stormo.


Publisert: 4. juli 2019 klokken 16:58

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 12:36