Ett skritt nærmere sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg

Torsdag 26. september tildelte Bane NOR to store kontrakter knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 26. september 2019 klokken 16:58

Oppdatert: 24. oktober 2019 klokken 14:06

Bilde av tog i spor

I 2024 blir det sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg. Foto: Hans Morten Tamnes Foto: Hans Morten Tamnes

- Forventet byggestart er i slutten av 2019 og begge dobbeltsporene skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag, sier prosjektdirektør Lars Tangerås.

Den første kontrakten omfatter bygging av 6 km dobbeltsporet bergtunnel gjennom Strømsåsen, samt en 330 m dagsone i Skoger sør for Drammen. Kontrakten som har en verdi på 1960 MNOK, ble tildelt Veidekke Entreprenør AS. Tunnelen munner ut i Skoger, der det nye dobbeltsporet skal koble seg på eksisterende spor ved jernbanebrua over E18. På den andre siden av Strømsåsen skal bergtunnelen møte en løsmassetunnel under Danvikområdet.

Den andre kontrakten omfatter grunnarbeider for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i kontrakten er bygging av to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km og ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon. Kontrakten som har en verdi på 3660 MNOK, ble tildelt Joint venture Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A fra Italia. 

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.

Viktig for InterCity
De to dobbeltspor-prosjektene på Vestfoldbanen, utgjør en viktig del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, InterCity-utbyggingen på Østlandet. Stortinget har gitt Bane NOR i oppdrag å utvikle et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dette bygger vi for å gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig vil det styrke regionene utenfor hovedstadsområdet og sørge for en mer klimavennlig vekst, fortetting og utvikling av byene.


Publisert: 26. september 2019 klokken 16:58

Oppdatert: 24. oktober 2019 klokken 14:06