Enklere plan i Skoger

Bystyret i Drammen kommune har enstemmig vedtatt ny detaljregulering for den delen av prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen som ligger i Skoger. Vedtaket innebærer at arbeidene vil få mindre omfang enn opprinnelig planlagt i området.

Publisert: 2. april 2019 klokken 09:33

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 12:15

Opprinnelig planla Bane NOR å bygge ny jernbanebru over E18 i Skoger, noe som ville medført omfattende arbeider og mye ulempe i området. Etter en gjennomgang av planene ønsket Bane NOR å i stedet bruke eksisterende jernbanebru. Dette gir reduserte kostnader og byggetid, samt vesentlig mindre inngrep i Skoger.

Nå har bystyret i Drammen vedtatt den nye reguleringsplanen for området, der det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen er tilpasset dagens jernbanebru. Prosjektet arbeider for tiden med å få på plass en entreprenør som skal utføre jobben. Det er ventet at kontrakt blir signert i oktober eller november 2019, og at anleggsarbeidene begynner så raskt som mulig etter dette. Det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen skal etter planen stå klart innen utgangen av 2024.

På kartet under ser du den nye detaljreguleringen.

  • I det grå området er planen fra 24.04.2018 opphevet, og dagens jernbane blir liggende uendret.
  • Den nye detaljreguleringen gjelder i de blå og røde områdene. De blå områdene inngikk også i planen fra 24.04.2018, mens de røde områdene ikke var med da, men inngår i planen vedtatt 26.03.2019.
  • I de fiolette områdene er det ingen endring fra tidligere plan.

Du finner alle plandokumentene på nettsidene til Drammen kommune. (├ąpnes i ny fane)

Det har blitt gjennomført en høringsrunde i forbindelse med reguleringen. Høringsinnspillene ligger også blant dokumentene.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Publisert: 2. april 2019 klokken 09:33

Oppdatert: 28. februar 2023 klokken 12:15